Adviesbureau voor bouw en infra

Communicatie

Goede communicatie begint met goed luisteren en het stellen van de juiste vragen. Wat zijn de belangen van alle partijen? Wat is het einddoel? Welke trajecten moeten doorlopen worden? Met de antwoorden krijgen we inzicht in het project en de bijbehorende processen. Door onze communicatiestructuur hier op aan te sluiten zijn wij in staat om complexe projecten te begeleiden en leggen we de basis voor een succesvol eindresultaat.

Omgevingsmanagement

Om een project naar alle tevredenheid uit te kunnen voeren is een goede relatie met de omgeving van levensbelang. Vaak zijn er diverse partijen met verschillende belangen bij betrokken, waardoor de omgeving complex en dynamisch is. 

Lees meer

Burgerparticipatie

Mensen voelen zich sterk verbonden met hun eigen woonomgeving en willen daarom graag actief meepraten, meedenken en meebeslissen over ontwikkelingen in hun omgeving. Door middel van burgerparticipatie kunnen burgers invloed uitoefenen op het beleid van de overheid. 

Lees meer

EMVI / BPKV-plannen

Het schrijven van een EMVI-plan / BPKV-plan vraagt om expertise in verschillende disciplines. Wij hebben de technische kennis en ervaring in huis om inhoudelijk tot een goed plan te komen. We adviseren de klant over de te volgen aanpak en begeleiden desgewenst het gehele proces.

Lees meer

Tendermanagement

Tendermanagement is topsport. Tijdens de tender moet een groot aantal ballen in de lucht worden gehouden. Het is dé samenvoeging van proces- en projectmanagement. Het vraagt om inzicht, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien moet er in korte tijd intensief worden samengewerkt om tot het juiste resultaat te komen.

Lees meer