Adviesbureau voor bouw en infra

Techniek

Wij hebben de benodigde expertise aan boord om jou een goeddoordacht, eerlijk advies te kunnen
geven en uitstekend werk af te leveren. Indien nodig schakelen we externe specialisten uit ons
uitgebreide netwerk in. Samen zijn we in staat om een geheel project óf een deel daarvan tot een
succesvol einde te brengen.

Ontwerp

Op het gebied van ontwerp is onze expertise breed inzetbaar. In een schetsontwerp werken we een eerste schets uit naar een (voor)ontwerp. Dit is de basis voor het vervolg; het stap voor stap uitwerken van het eerste ontwerp naar het definitieve ontwerp.

Lees meer

Contractmanagement

Het beheersen en managen van een contract is een kunst. Zowel aan de kant van de opdrachtgever als aan de kant van de opdrachtnemer, de aannemer. Dat begint al met de keuze voor de juiste contractvorm. 

Lees meer

Werkvoorbereiding

Met onze praktische kennis en ervaring ondersteunen wij opdrachtnemers bij de werkvoorbereiding van allerlei uit te voeren projecten. We adviseren grote, landelijke bouwondernemingen maar ook de kleine aannemer bij ons uit de straat. 

Lees meer

Project- en procesmanagement

Project- en procesmanagement draait om het overzien van het hele project, van begin tot eind. We zijn dan ook vanaf het begin al gericht op de oplevering. De beslissingen die we nemen zijn weloverwogen, zodat we faalkosten weten te voorkomen. 

Lees meer

Risicomanagement

Risicomanagement wordt vaak onderschat en er snel ‘even bij' gedaan. En dat is jammer want goed risicomanagement is waardevol en verkleint de kans op faalkosten. We gaan als risicomanager niet in op de details maar we bekijken het project als het ware van een afstand.

Lees meer

Uitvoering

Voor een opdrachtnemer begeleiden we de gehele uitvoering van een project. Onze uitvoerder draagt zorg voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden. Hij bewaakt de planning, geeft leiding en vormt het aanspreekpunt voor onder andere de projectleiders.

Lees meer

Toezicht 

Bij Syntera zijn we altijd gericht op de praktijk. Als directievoerder adviseren we tijdens de voorbereidingsfase over de maakbaarheid, de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fasering van het project. Bovendien hebben we veel oog voor de communicatie tussen de betrokken partijen, zoals de aannemer, nutsbedrijven en omwonenden.

Lees meer

Projectengineering

We zijn mannen en vrouwen van de praktijk. Zou houden we altijd rekening met de uitvoerbaarheid van bestekken en werkomschrijvingen. We houden in de besteksvoorbereiding al rekening met de uitvoering. 

Lees meer

Kostenmanagement en calculatie

Met onze praktische kennis en ervaring ondersteunen wij opdrachtnemers bij de werkvoorbereiding van allerlei uit te voeren projecten. Hulp nodig bij een specifiek onderdeel of liever de hele werkvoorbereiding uit handen geven? 

Lees meer

Tendermanagement

Tendermanagement is topsport. Tijdens de tender moet een groot aantal ballen in de lucht worden gehouden. Het is dé samenvoeging van proces- en projectmanagement. Het vraagt om inzicht, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Bovendien moet er in korte tijd intensief worden samengewerkt om tot het juiste resultaat te komen.

Lees meer