Nieuws

Managementsamenvatting Burgerparticipatie

Managementsamenvatting Burgerparticipatie

Met de komst van omgevingswet wordt burgerparticipatie nog belangrijker. Anna Siepel, HBO studente Management van de Leefomgeving, deed een projectstage bij Syntera over dit onderwerp. De managementsamenvatting van haar interessante onderzoek is hier te lezen met waardevolle aanbevelingen.

 
Rondweg Windesheim in laatste fase

Rondweg Windesheim in laatste fase

Hogeschool Windesheim ziet een lang gekoesterde wens werkelijkheid worden. De doorstroming van het verkeer riep om verbetering. Vooral tijdens de ochtendspits ontstonden opstoppingen en onveilige situaties. Voetgangers, fietsers, automobilisten kruisten elkaar op en rondom de campus. Een rondweg rondom de campusgebouwen moet ervoor zorgen dat de verkeerssituatie verbetert en de veiligheid toeneemt.

 
Participeren kun je leren!

Participeren kun je leren!

 ‘Wij willen meer zeggenschap over onze eigen leefomgeving, en willen actief betrokken worden bij wat er in onze omgeving gebeurt!’ Dit zijn misschien geluiden die je in je gemeente of omgeving hoort. En misschien is het bij jullie ook al wel ter sprake gekomen, ‘hoe gaan wij, nu en in de toekomst, aan de slag met burgerparticipatie?’. Met burgerparticipatie gaat het om het actief betrekken van burgers bij projecten en besluiten van overheden. Maar het gaat ook initiatieven die vanuit burgers zelf kunnen ontstaan en waar een overheid betrokken bij kan zijn. Burgerparticipatie is een opkomend fenomeen dat in de toekomst alleen nog maar een prominentere plaats gaat innemen in onze samenleving.

 
NIEUWS! Overhandigen ideeënboek St. Lucasziekenhuis

NIEUWS! Overhandigen ideeƫnboek St. Lucasziekenhuis

De negenjarige Liz Meijer uit Winschoten heeft donderdag 3 september haar ideeënboek overhandigd aan Erich Wünker (Wethouder Gemeente Oldambt) en projectleider Gerlof Hotsma. In haar boek heeft ze ca. 140 ideeën verzameld voor de gebiedsontwikkeling van het voormalige St. Lucas-ziekenhuis te Winschoten.  Met dit boek hoopt Liz de gemeente te inspireren om van het oude ziekenhuis iets mooi te maken: “[…] Uiteindelijk hoop ik dat er iets gaat komen, waar we allemaal blij mee zijn!”