Adviesbureau voor bouw en infra
De ultieme burgerparticipatie

De ultieme burgerparticipatie

Steeds meer burgers voelen zich betrokken bij hun eigen leefomgeving en zetten zich daar graag voor in. Ze willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving. Voor nu én later. Door hier gebruik van te maken, worden burgers betrokken bij (een gedeelte van) het overheidsbeleid. Dit noemen we burgerparticipatie.

Participeren betekent deelnemen, ergens onderdeel van zijn, ofwel: meedoen. Dit meedoen gaat verder dan de inwoners hun mening vragen tijdens een informatie-avond. Het  betekent actief gebruikmaken van de kennis en denkkracht van de inwoners, het faciliteren van initiatieven, het inspelen op bestaande ideeën en het aanwakkeren van nieuwe ideeën.

Burgerparticipatie betekent geen parallelle trajecten onder het mom “het moet maar…”. Het vraagt om inbedding in het algemene beleid. Waarom? Omdat het de kloof tussen overheid en burgers dicht, het de basis is voor een breed gedragen plan en conflictsituaties in de toekomst voorkomt. Overheid en burgers zijn samen eigenaar en samen verantwoordelijk. Het gaat om inclusiviteit: iedereen telt.

Inclusiviteit vraagt om samenwerking die resulteert in synergie. Dit doen wij al jaren met succes. Ook als de belangen van de partijen eerst tegengesteld lijken te zijn. We slaan de brug die het begin is van het dichten van de kloof. We verbinden de belangen van burgers aan die van de overheid. Zo maken we samen plannen die garant staan voor een optimale leefomgeving.

In Blijham begonnen we met een droom van een aantal enthousiaste burgers. Tijdens gezamenlijke overleggen kwam de droom tot leven. Ook andere betrokkenen haakten aan en werden deelgenoot. Samen bepaalden we de inrichting van het dorpsplein en de inrichting rondom het dorpshuis. Samen creëerden we de optimale leefomgeving die inmiddels ook echt gerealiseerd is.

Een leefomgeving waar alle betrokkenen zich eigenaar van voelen. Waarom? Er is niets leukers dan samen het beste in de ander naar boven halen en je eigen droom gerealiseerd zien worden. Voor onze aanpak geldt: Meedoen is belangrijker dan hetzelfde als winnen!

Terug naar Burgerparticipatie