Blog

Participeren kun je leren!

Participeren kun je leren!

 ‘Wij willen meer zeggenschap over onze eigen leefomgeving, en willen actief betrokken worden bij wat er in onze omgeving gebeurt!’ Dit zijn misschien geluiden die je in je gemeente of omgeving hoort. En misschien is het bij jullie ook al wel ter sprake gekomen, ‘hoe gaan wij, nu en in de toekomst, aan de slag met burgerparticipatie?’. Met burgerparticipatie gaat het om het actief betrekken van burgers bij projecten en besluiten van overheden. Maar het gaat ook initiatieven die vanuit burgers zelf kunnen ontstaan en waar een overheid betrokken bij kan zijn. Burgerparticipatie is een opkomend fenomeen dat in de toekomst alleen nog maar een prominentere plaats gaat innemen in onze samenleving.