Blog

Bernard over 'werken bij Syntera'

Bernard over 'werken bij Syntera'

Het team van Syntera vertelt over het werken bij Syntera. Wat houdt hen dagelijks bezig? Wat zijn de dingen waarvan zij genieten in hun werk? Wat is iets dat we nog niet wisten? Bernard Wubbels deelt zijn ervaringen met je.

 
Tom Schaft over 'werken bij Syntera'

Tom Schaft over 'werken bij Syntera'

Het team van Syntera vertelt over het werken bij Syntera. Wat houdt hen dagelijks bezig? Wat zijn de dingen waarvan zij genieten in hun werk? Wat is iets dat we nog niet wisten? Tom Schaft deelt zijn ervaringen met je.

 
Steeds slimmer ontwerpen

Steeds slimmer ontwerpen

Dirk-Jan Jelsma is ontwerper en bestekschrijver voor de civiele infrastructuur. Voordat hij bij Syntera kwam is hij veel gedetacheerd. Van wegontwerp tot de aanleg van hoogspanningsmasten, overal waren uitdagingen en problemen waar hij zich graag in vastbeet. Telkens zag hij ook kansen en manieren om werkprocessen te verbeteren. Dirk-Jan legt uit hoe hij zijn ervaring deelt binnen het ontwerpteam van Syntera.

 
Jan Willem van der Galiën over 'werken bij Syntera'

Jan Willem van der Galiën over 'werken bij Syntera'

Het team van Syntera vertelt over het werken bij Syntera. Wat houdt hen dagelijks bezig? Wat zijn de dingen waarvan zij genieten in hun werk? Wat is iets dat we nog niet wisten? Jan Willem van der Galiën deelt zijn ervaringen met je.

 
Hoe Syntera Bouw zorgt dat jij kunt bouwen

Hoe Syntera Bouw zorgt dat jij kunt bouwen

Ondanks een groot huizentekort zijn de uitdagingen voor de #bouwsector groot. Hoge materiaalprijzen, lange levertijden en een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Om een bouwproject binnen de geplande tijd én binnen het budget te realiseren zal ook de komende jaren zeer uitdagend blijven.

 
Groene trends in planontwikkeling

Groene trends in planontwikkeling

De slogan van een bekende outdoor-winkel is Tom Schaft op het lijf geschreven, een binnenmens is hij allesbehalve. Bij voorkeur pakt hij de fiets naar kantoor, zonder accu uiteraard. Als projectadviseur met een specialisatie op groengebied helpt Tom bij de totstandkoming van vele plannen die bij Syntera worden gemaakt. Van aanbestedingsplan tot inrichtingsplan, in zijn werk herkent Tom een aantal duidelijke trends op groengebied.

 
Plannenschrijvers?

Plannenschrijvers?

‘Syntera? Dat zijn toch die plannenschrijvers?’ Jarenlang hebben we dat veel gehoord. En het klopte, wij waren ‘die plannenschrijvers’. Schrijvers van EMVI-plannen werd bedoeld. Honderden plannen schreven we in het twaalf-en-half-jarige bestaan van Syntera. Plannen voor eenvoudige RAW-bestekken, complexe UAV-gc-contracten, Best Value-aanbestedingen of bouwteams.

 
Nanne Hildenbrant over ontwerpen

Nanne Hildenbrant over ontwerpen

De ontwerpafdeling infra, civiel en groen van Syntera houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte. De ontwerpers geven vorm aan deze buitenruimte. Komt ergens een woonwijk? Wordt een kruispunt veranderd in een rotonde? Is er een visie op een gebied dat moet worden gevisualiseerd? De ontwerpers werken alle ideeën uit tot een uitvoerbaar 2D- en 3D-ontwerp. Nanne Hildenbrant is projectleider bij Syntera en legt uit wat er allemaal komt kijken bij dit ontwerpwerk.

 
De kracht van communicatie

De kracht van communicatie

Communicatie is de sleutel tot ieder succes. Je kunt het eigenlijk niet genoeg doen. Toch gaat hier nog veel niet goed. Toen wij zo’n tien jaar geleden begonnen met projectcommunicatie binnen Syntera, zagen we het vaak als volgt fout gaan: Men was bang om iets te vertellen. ‘Als we iets delen, dan vindt men daar wat van…’, was vaak de gedachte. Dat gold voor EMVI-plannen. Het gold ook voor omgevingsmanagement en burgerparticipatie, dat toen nog in de kinderschoenen stond.

 
 Het verhaal van Syntera - "Verbetering" (deel 4/4)

Het verhaal van Syntera - "Verbetering" (deel 4/4)

Dit is het laatste deel van vier uit het ‘het verhaal van Syntera’. Door middel van vier berichten (iedere week één) vertellen we je over de identiteit, waar Syntera vandaan komt en waar we naartoe gaan. Het thema van dit laatste deel is 'verbetering'.

 
Emile Doeser over 'werken bij Syntera'

Emile Doeser over 'werken bij Syntera'

Het team van Syntera vertelt over het werken bij Syntera. Wat houdt hen dagelijks bezig? Wat zijn de dingen waarvan zij genieten in hun werk? Wat is iets dat we nog niet wisten? Emile Doeser deelt zijn ervaringen met je.

 
 Het verhaal van Syntera - "Verandering" 3/4

Het verhaal van Syntera - "Verandering" 3/4

Syntera begon met een idee. Een wens. Een droom. Hetzelfde geldt voor projecten. Ze beginnen eigenlijk allemaal met een eerste idee: een schetsje, een krabbel op papier of een mogelijke oplossing voor een uitdaging.

 
Het verhaal van Syntera - "Betekenis" (deel 2/4)

Het verhaal van Syntera - "Betekenis" (deel 2/4)

Ons werk geeft betekenis aan de naam Syntera. Onze projecten en onze aanpak gekenmerkt door synergie en interactie. We doen het samen, want samen komen we verder. We slaan bruggen, want verbinding brengt eenheid. We maken zaken eenvoudig en begrijpelijk, want duidelijkheid geeft richting en brengt verder. Zo versterken we projecten en elkaar.

 
Het verhaal van Syntera - "De Naam" (deel 1/4)

Het verhaal van Syntera - "De Naam" (deel 1/4)

We nemen je mee in ‘het verhaal van Syntera’. Door middel van vier opeenvolgende berichten (iedere week één) vertellen we je over de identiteit, waar Syntera vandaan komt en waar we naartoe gaan. Tim Meijer trapt af met de betekenis van de naam van Syntera.

 
Mark Ruiter over 'werken bij Syntera'

Mark Ruiter over 'werken bij Syntera'

Het team van Syntera vertelt over het werken bij Syntera. Wat houdt hen dagelijks bezig? Wat zijn de dingen waarvan zij genieten in hun werk? Wat is iets dat we nog niet wisten? Mark Ruiter trapt deze nieuwe rubriek af.

 
Participeren kun je leren!

Participeren kun je leren!

 ‘Wij willen meer zeggenschap over onze eigen leefomgeving, en willen actief betrokken worden bij wat er in onze omgeving gebeurt!’ Dit zijn misschien geluiden die je in je gemeente of omgeving hoort. En misschien is het bij jullie ook al wel ter sprake gekomen, ‘hoe gaan wij, nu en in de toekomst, aan de slag met burgerparticipatie?’. Met burgerparticipatie gaat het om het actief betrekken van burgers bij projecten en besluiten van overheden. Maar het gaat ook initiatieven die vanuit burgers zelf kunnen ontstaan en waar een overheid betrokken bij kan zijn. Burgerparticipatie is een opkomend fenomeen dat in de toekomst alleen nog maar een prominentere plaats gaat innemen in onze samenleving.