Laagwatertoeslag doorbelasten; wat is er mogelijk?

Laagwatertoeslag doorbelasten; wat is er mogelijk?

Het doorbelasten van de laagwatertoeslag; wij (en onze opdrachtgevers) hebben er regelmatig mee te maken. Enige tijd geleden sprak ik hierover met Robert Priem van NiCW/NiCB. We wisten allebei eigenlijk niet hoe het nu precies zit met het doorbelasten van de laagwatertoeslag. Tijd voor een nader onderzoek. Omdat we beiden niet diep genoeg in de materie zitten heb ik Kwaku Afriyieh – advocaat gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en bouwrecht – om opheldering gevraagd. Hij geeft antwoord op 4 veel gestelde vragen.

De situatie

Door langdurige droogte is de waterstand in de rivieren zo laag dat schepen minder lading (bouwstoffen) mee kunnen nemen. Gevolg: levertijden lopen op en er wordt overgeschakeld naar alternatieve, duurdere transportmiddelen. De hogere kosten worden doorberekend naar de leveranciers, die de kosten vervolgens doorberekenen naar de aannemers.

 

Mag de laagwatertoeslag doorbelast worden naar de aannemer?

Een leverancier mag de laagwatertoeslag doorbelasten maar dan moet er wel aan 2 voorwaarden worden voldaan: 1. In de Algemene Voorwaarden of in een contract staat een bepaling over laagwatertoeslag en 2. De aannemer heeft het betreffende document aanvaard waardoor er overeenstemming tussen de partijen is. De partijen kunnen echter ook afwijkende afspraken maken; bijvoorbeeld dat de kosten in redelijkheid worden verdeeld.

 

Waarom belasten niet alle toeleveranciers de kosten door?

Elke toeleverancier mag zelf bepalen hoe hij met de laagwatertoeslag omgaat. Ik kan mij voorstellen dat sommige toeleveranciers het commercieel onverantwoord vinden om de laagwatertoeslag door te belasten. Bovendien is het aan de aannemer om te bepalen of hij een doorbelasting wel of niet accepteert. De contractvrijheid heeft dus twee kanten.   

 

Hoe kan de aannemer in de aanbestedingsfase het risico van laagwatertoeslag doorbelasten naar de opdrachtgever?

Als een opdracht één op één wordt gegund, kan de aannemer vooraf onderhandelen met de opdrachtgever over de laagwatertoeslag. Bij een meervoudige aanbesteding is dit echter niet mogelijk. Als aannemer kun je dan nog kijken of je een dergelijke toeslag als eenmalige kosten, uitvoeringskosten of kosten ten aanzien van winst en risico kunt verrekenen in je inschrijfsom. Een andere mogelijkheid is om de aanbesteder via de nota van inlichtingen vragen te stellen over het doorbelasten van de laagwatertoeslag.

 

Kan de aannemer tijdens de uitvoeringsperiode de laagwatertoeslag doorbelasten aan de opdrachtgever?

In Paragraaf 47 van de UAV 2012 wordt gesproken over kostenverhogende omstandigheden. Dit zijn omstandigheden – zoals extreem laag waterpeil – die bij de aanbesteding niet te voorzien zijn en die leiden tot een aanzienlijke verhoging van de kosten. Een aannemer moet in geval van kostenverhogende omstandigheden, de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte stellen. Vervolgens zal de opdrachtgever met de aannemer in overleg gaan over de nieuwe situatie en in hoeverre de kosten in redelijkheid en billijkheid kunnen worden vergoed. Van belang is dat de kosten van het werk aanzienlijk hoger moeten zijn dan verwacht. Bovendien geldt het recht op bijbetaling alleen voor werk dat nog uitgevoerd moet worden. De opdrachtgever neemt na het overleg een besluit over het vervolg van het werk: het werk kan worden beperkt, vereenvoudigd of beëindigd. Kortom, een beroep op paragraaf 47 UAV 2012 is zeker mogelijk, maar er moet aan diverse voorwaarden worden voldaan om recht te hebben op bijbetaling.

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over dit onderwerp. Wellicht heb je hier nog vragen over of ben je op zoek naar advies. Laat het me weten, ik help je graag verder.

Terug naar Managementadvies

Foto album