Adviesbureau voor bouw en infra
Wil jij CO2 reduceren met brandstof?

Wil jij CO2 reduceren met brandstof?

Dit moet je weten om een goede keuze te maken

Voor de meeste ondernemers is de brandstof waar het wagenpark op rijdt, nog steeds één van de grootste CO2-veroorzakers. In Nederland verbruiken we per jaar ongeveer 41 miljoen liter brandstof. Als je weet dat elke liter brandstof ongeveer 2,6 kg CO2 uitstoot, dan snap je dat er echt iets moet veranderen.

Gelukkig komen er steeds meer CO2-vriendelijke alternatieven voor de reguliere (fossiele) brandstof. Sommige opties vragen complete aanpassingen van je voertuig, andere opties kun je direct tanken en vragen geen verdere investeringen. Maar de grote vraag is natuurlijk: “welke optie het beste is als het gaat om de CO2-uitstoot?” Als je de CO2-uitstoot wilt reduceren door het brandstofgebruik aan te passen, dan is het goed om te weten dat er diverse meetwijzen zijn om de CO2-uitstoot te bepalen. Hieronder vind je de drie meest gebruikte methoden.

Tank to Wheel

Deze rekenwijze is de meest gebruikte rekenwijze. Hierbij wordt de CO2-uitstoot gemeten vanaf het moment dat je daadwerkelijk op de brandstof gaat rijden. Dus vanaf het moment dat de CO2 daadwerkelijk de uitlaat verlaat.

Well to Tank

Bij deze vorm van rekenen kijkt men juist niet naar de uitstoot die vrij komt tijdens het rijden. Er wordt alleen gekeken naar de uitstoot tijdens de productie van de brandstof en naar de uitstoot tijdens het transport van fabriek naar tankstation.

Well to Wheel

Dit is de meest complete rekenwijze. Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van de productie, het transport en de uitstoot die uit de uitlaat komt. De uitstoot wordt berekend vanaf de producent tot het moment dat de CO2 de uitlaat verlaat. Toch is ook hier weer een verschil in methoden te zien. Sommige methoden nemen de uitstoot tijdens de delving van de grondstof wel mee in de berekening, andere methoden doen dat niet.

Kortom; het is dus belangrijk om je leverancier te vragen op welke manier de CO2-uitstoot is berekend. Misschien zijn de cijfers wat betreft de uitstoot bij het rijden heel gunstig, maar wordt er in het productieproces of tijdens het transport juist heel veel CO2 uitgestoten. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de brandstof relatief veel CO2 uitstoot, maar dat de productie en het transport heel erg schoon zijn. Het hebben van informatie over de meetmethode kan je helpen om een betere beslissing te maken als het gaat om CO2-reductie op brandstof.

Terug naar EMVI