Ecoloog Jan Erik van der Heide: “Samen komen we verder!”

Ecoloog Jan Erik van der Heide: “Samen komen we verder!”

Als adviesbureau voor bouw en infra hebben we zelf de nodige expertise in huis. Je kunt echter niet overal expert in zijn dus maken we dankbaar gebruik van externe specialisten. Eén van ‘onze’ vaste externe experts is Jan Erik van der Heide, ecoloog bij Bureau Waardenburg. Hij is als ecoloog vaak betrokken bij onze projecten. Hier lees je zijn verhaal!

 

Ecologie

Als ecoloog is Jan Erik dagelijks met flora en fauna bezig. Hij heeft altijd al een brede interesse gehad in natuur en techniek. En dat maakte een studiekeuze lastig. Uiteindelijk heeft hij voor biologie gekozen omdat dit een brede studie is. Vervolgens heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van ecologie. Jan Erik: “De ecologie is zeer divers, van inventarisatie en monitoring tot inrichting en beheer. En die diversiteit vind ik zo interessant. Bovendien werk ik aan verschillende projecten en voor diverse klanten. Die afwisseling bevalt me prima; geen dag is voor mij hetzelfde.”

 

Aanbesteding

In de aanbestedingsfase van een project wordt het advies van een ecoloog vaak gevraagd. Ecologie is een belangrijk aspect bij de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden, omdat de gevolgen voor flora en fauna ingrijpend kunnen zijn. Vandaar ook een uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van natuurbescherming. Een ecoloog wordt door een aannemer vaak ingeschakeld om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de ecologische kaders die zijn gesteld. Jan Erik:  “Allereerst probeer ik inzicht te krijgen in de gevolgen die de werkzaamheden hebben op de flora en fauna in het werkgebied. Dat betekent dat ik eerst een goed beeld van de huidige situatie moet hebben. Naast een bezoek aan de locatie bekijk ik wat voor onderzoeken en toetsen er zijn over dit gebied. Met alle informatie kan ik een inschatting maken van de gevolgen.” Na het onderzoek volgt een advies over de te nemen maatregelen. Welke maatregelen zijn noodzakelijk om te voldoen aan de wet- en regelgeving en/of aan de eisen van het contract? Zijn er nog extra maatregelen mogelijk voor de bescherming of ontwikkeling van flora en fauna?

 

Uitvoering

Ook na de gunning kan een ecoloog betrokken blijven bij een project. Het is daarbij erg belangrijk om in gesprek te gaan met de belangrijke stakeholders (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer). Knelpunten en gevoeligheden worden samen vastgesteld. Soms is verder onderzoek nodig om tot een goed beeld te komen. De uitkomsten van alle onderzoeken worden samengevat in een ecologisch werkprotocol, een praktisch document voor de uitvoerder met alle maatregelen en afspraken. Tijdens de uitvoering is de ecoloog regelmatig (frequentie is per project verschillend) aanwezig op het werk. Jan Erik: “Ik controleer of de werkzaamheden juist worden uitgevoerd en of de maatregelen het gewenste effect hebben. Door mijn ervaring kan ik een goede inschatting maken of bepaalde maatregelen ‘werken’. Toch kom ik wel eens voor verrassingen te staan, zowel positieve als negatieve. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden stil worden gelegd en er eerst een nieuwe oplossing moet worden gezocht. Mijn ervaring is dat dit in overleg met de opdrachtnemer eigenlijk altijd wel lukt.” Na afronding van een project wordt een eindverslag geschreven waarin onder andere wordt aangegeven of de werkzaamheden juist zijn uitgevoerd en of er verdere bijzonderheden hebben plaatsgevonden.

 

Praktisch en haalbaar

Als ecoloog wordt Jan Erik vaak door aannemers ingeschakeld. Zijn praktische en realistische manier van werken past goed bij de aannemerij. Jan Erik: “Ik ga altijd eerst in overleg met de aannemer over de planning. Vervolgens zijn – zoals altijd – de kosten belangrijk. Dure maatregelen waar een aannemer in een BPKV-plan niet mee kan scoren en dus alleen maar geld kosten, zijn niet realistisch. Gelukkig kun je met relatief eenvoudige maatregelen al veel bereiken.” Jan Erik geeft aan dat het vervolgens wel belangrijk is dat de maatregelen tijdens de uitvoering goed worden gecommuniceerd naar alle (nieuwe) werknemers. Dit punt raakt vooral bij langdurige, complexe projecten nogal eens ondergesneeuwd, met alle gevolgen van dien.

 

Samen kom je verder

Maatregelen op het gebied van ecologie zijn lange tijd slechts als ‘kostenpost’ gezien. Maar langzamerhand is er een ommekeer zichtbaar. Het effect van de maatregelen is zichtbaar. Jan Erik:  “We zijn op de goede weg, je kunt echt het verschil zien met 10 jaar geleden. Maar we kunnen samen nog veel meer bereiken. Dat betekent wel dat onze adviezen praktisch en realistisch moeten  zijn en blijven. We moeten als ecoloog en aannemer niet tegenover elkaar maar naast elkaar staan. Samen vanuit verschillende disciplines de verbinding aangaan; alleen dan kom je echt verder!”

 

Terug naar Projectmanagement