Burgerparticipatie

Mensen voelen zich sterk verbonden met hun eigen woonomgeving en willen daarom graag actief meepraten, meedenken en meebeslissen over ontwikkelingen in hun omgeving. Door middel van burgerparticipatie kunnen burgers invloed uitoefenen op het beleid van de overheid. Vaak begint participatie met een idee, langzamerhand krijgt het idee meer vorm totdat het daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Met onze technische expertise kennen we de (on)mogelijkheden van een initiatief, begeleiden we het hele proces van schets tot uitvoering en nemen we de belangenbehartiging van de burgers op ons. We werken samen met burgerinitiatieven en zijn in staat om de verschillende partijen met elkaar te verbinden. Op deze manier ontstaat er een realistisch en uitvoerbaar plan naar tevredenheid van alle partijen.

 

   

   

   Vragen?

   Tim helpt je graag verder!

 

  Ontmoet Tim