Planvorming

 

We kijken bij Syntera niet alleen met een breed blikveld, we kijken ook altijd vooruit. Juist bij vraagstukken op het gebied van planvorming. Door naar de toekomst te kijken kunnen in een vroeg stadium al de juiste afwegingen worden gemaakt. Wij verzorgen voor onze klant het gehele voortraject om tot de daadwerkelijke uitwerking van een plan te komen.

 

Ruimtelijke procedures | Begeleiden van en adviseren ten aanzien van ruimtelijke procedures; van een geheel nieuw bestemmingsplan tot een reguliere of uitgebreide omgevingsvergunning.

Omgevingsvisies en -plannen | Het begeleiden en adviseren van overheden om te komen tot visiedocumenten voor de leefomgeving. Het opstellen en visualiseren van omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Omgevingsinventarisatie | Het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek naar alle facetten in de omgeving die van belang kunnen zijn voor het vervolg van het proces; bijvoorbeeld stakeholdersanalyse, inventarisatie van de belangen van de verschillende partijen en het maken van een analyse van de impact op de omgeving.

Burgerinitiatieven | Het begeleiden van burgerinitiatieven; van de eerste schets tot een haalbaar plan. We brengen partijen samen, begeleiden bijeenkomsten, verzorgen de communicatie met belanghebbenden, adviseren partijen op technisch gebied en zorgen dat wensen, belangen en regelgeving in overeenstemming met elkaar zijn.

Programma’s van eisen | Het vertalen van het gewenste eindproduct naar een Programma van Eisen, waarin de randvoorwaarden en limieten duidelijk zijn omschreven.

 

 

 

   Vragen?

   Tim helpt je graag verder!

 

 

    Wie is Tim?