Groen

De toepassing van groen in de openbare ruimte, dat is waar het in deze discipline om gaat. De kwaliteit van groen bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de openbare ruimte. Wij helpen jou om de kwaliteit van het groen voor ieder project op hoogwaardig niveau te brengen!

Of het nu gaat om nieuw groen of de inpassing van bestaand groen, of het nu gaat om specifieke groentechnische kennis of een integraal projectonderdeel. Bij Syntera helpen we jou bij deze vraagstukken! Dit doen we vaak samen met uiteenlopende groentechnisch specialisten, waaronder een ecoloog of een European Tree Technician.

Ben jij groentechnisch specialist en wil jij samen met ons dit vakgebied binnen Syntera verder vormgeven en uitbouwen?

Neem dan contact met ons op.

Contact