Infra

 

De geur van asfalt, dat is waar je aan denkt bij deze discipline. Ben je binnen deze discipline werkzaam? Dan houd je je bezig met riolering, straatwerk, wegenbouw en kabels en leidingen. Wij begeleiden jou in de voorbereiding én ondersteunen tijdens de uitvoering!

  • Contractmanagement | Wij begeleiden opdrachtgevers bij contractkeuze, tendercoördinatie en aanbestedingsbegeleiding. Aannemers begeleiden wij met coördinatie van uitvraag tot onderhoud.

  • Directievoering & toezicht | Wij adviseren tijdens de voorbereidingsfase over de maakbaarheid, haalbaarheid, uitvoerbaarheid en de fasering van het project. Zo wordt het project naar uw tevredenheid uitgevoerd.

  • Kostenmanagement en kostencalculatie | Zowel in de voorbereiding als uitvoering verzorgen wij het rekenwerk. Budgetbepaling, projectraming, hoeveelheden bepalen, kostprijscalculaties en projectfinanciën: alles is mogelijk!

  • Ontwerp | Van schets tot aan uitvoeringsontwerp, wij werken het in 2D of 3D voor je uit. De voordelen van 3D? Hoeveelheden zijn makkelijk te bepalen en de vergelijking tussen as-built en het ontwerp is gemakkelijker.

  • Project- en procesmanagement | Het overzien van het hele project, van begin tot eind. Wij schrijven voor jou projectspecifieke projectplannen, nemen raakvlak-, kwaliteits- en contractmanagement op ons en begeleiden klanten op het gebed van verificatie en validatie.

  • Projectengineering | Wij zijn de schakel tussen OG en ON. Wij houden altijd rekening met de uitvoerbaarheid van bestekken en werkomschrijvingen.

  • Risicomanagement | Systematisch projectriscico’s identificeren, beheersen en verdelen. Aan de hand van bijvoorbeeld de RISMAN-methodiek begeleiden wij jou bij het in kaart brengen van de projectrisico’s. 

  • Werkvoorbereiding | Wij maken planningen en faseringen en stellen de benodigde uitvoeringsplannen, V&G-plannen kwaliteitsplannen voor je op. Ook inkoop, aanvraag van vergunningen en revisie behoren tot het takenpakket.

 

 

   Vragen?

   Michiel helpt je graag verder!

 

 

  Wie is Michiel?

   

Ben je op zoek naar begeleiding in communicatietrajecten als omgevingsmanagement of het schrijven van plannen? Kijk dan hier > 'Communicatie'