Techniek

 

Techniek is vaak volledig geïntegreerd binnen bouw-, infra- of civiele projecten. Ondergronds, bovengronds, buiten of binnen. Het vraagt om specialistische kennis, waarbij alles staat of valt bij vakkundig maatwerk. Om tot een goed eindresultaat te komen, werken we samen met een brede groep technische specialisten.

 

BENG-berekeningen | Het uitvoeren van BENG-berekeningen. Uitwerken van de energieprestatie van een bouwwerk conform de NTA8800 rekenmethodiek met als resultaat het voldoen aan de 4 EP- indicatoren. Tijdens het ontwerp proces houden we rekening met facetten zoals passief verwarmen (zon inlaat), passief koelen (schaduw) en korte leidinglengtes.

Installatie-inspecties | Het in kaart brengen van reeds bestaande installaties in woning- en utiliteitsbouw en deze vertalen in een ontwerp.

Installatie-advies | Het geven van advies in relatie tot verduurzaming en optimalisatie van gebouwgebonden installaties in woning- en utiliteitsbouw, met speciale aandacht voor ventilatie en isolatie.

Ontwerp | Uitwerking van installatieontwerpen; van schetsontwerp tot uitvoeringsontwerp, zowel in 2D als 3D.

Contractmanagement | Begeleiden van opdrachtgevers bij contractkeuze, tendercoördinatie en aanbestedingsbegeleiding. Ondersteunen en adviseren van aannemers van uitvraag tot onderhoud.

Directievoering & toezicht | Het begeleiden van de uitvoering, waarbij kwaliteit, budget en planning strak in het oog worden gehouden. Het resultaat is een eindresultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen.

Kostenmanagement en kostencalculatie | Het verzorgen van het rekenwerk, zowel in de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase. Budgetbepaling, projectraming, hoeveelheidsbepaling, kostprijscalculaties en projectfinanciën; alles is mogelijk.

Project- en procesmanagement | Het overzien van het hele project, van begin tot eind. Het schrijven van projectplannen, uitvoeren van raakvlak-, kwaliteits- en contractmanagement en de begeleiding op het gebied van verificatie en validatie.

Projectengineering | Wij zijn de schakel tussen OG en ON. Wij houden altijd rekening met de uitvoerbaarheid van bestekken en werkomschrijvingen.

Werkvoorbereiding | Het maken planningen en faseringen, opstellen van de benodigde uitvoeringsplannen, V&G-plannen en kwaliteitsplannen. Ook inkoop, aanvraag van vergunningen en revisie behoren tot het takenpakket.

 

 

 

   Vragen?

   Tim helpt je graag verder!

 

 

   Wie is Tim?