0597 76 00 30

Home E Actueel E Groene trends in planontwikkeling

Tom Schaft

Adviseur

Groene trends in planontwikkeling

18 oktober 2022

De slogan van een bekende outdoor-winkel is Tom Schaft op het lijf geschreven, een binnenmens is hij allesbehalve. Bij voorkeur pakt hij de fiets naar kantoor, zonder accu uiteraard. Als projectadviseur met een specialisatie op groengebied helpt Tom bij de totstandkoming van vele plannen die bij Syntera worden gemaakt. Van aanbestedingsplan tot inrichtingsplan, in zijn werk herkent Tom een aantal duidelijke trends op groengebied.

Groen in combinatie met duurzaamheid
Hoe kan de buitenruimte klimaat-adaptief worden ingericht? Het weer wordt steeds heviger met langere periodes van hitte en intensievere regenbuien. Steen en beton absorberen warmte en stralen dit lang uit, terwijl een fikse regenbui voor flinke overlast zorgt in een versteende buitenruimte. Meer en creatief ingepast groen in de buitenruimte zorgt voor verkoeling en meer mogelijkheden om water af te voeren.

Natuur en ecologie
Hoe zorgt een aannemer ervoor dat schade aan de omgeving tijdens werkzaamheden beperkt blijft, of het liefst wordt voorkomen? Natuur en ecologie krijgen een steeds prominentere plek in onder andere EMVI-plannen, waarmee van tevoren wordt verantwoord hoe de impact op de omgeving wordt geminimaliseerd. Wat voor invloed hebben bepaalde werkzaamheden op dieren en planten, en hoe wordt dat voorkomen of gecompenseerd? Bij de selectie van een winnend aanbestedingsplan is deze ‘groene paragraaf’ steeds vaker een doorslaggevende factor.

Inheemse beplanting
Elke omgeving heeft eigen inheemse soorten flora en fauna, waar weer andere dieren en gewassen van profiteren. Zo heeft een wilg een positief effect op meer dan driehonderd soorten gewassen, insecten en dieren. Een exoot daarentegen, het tegenovergestelde van inheemse gewassen, verstoort juist een ecosysteem. De Japanse Duizendknoop of reuzeberenklauw veroorzaken veel schade, doordat dieren die hier leven er niet aan knagen en deze planten kunnen blijven woekeren. Aandacht voor inheemse beplanting neemt de laatste jaren gelukkig dan ook toe.

Nog vaak traditioneel gedacht
Tom merkt dat er bij planvorming nog vaak traditioneel en soms makkelijk wordt gedacht, ‘iedereen heeft tenslotte een tuin’. Een laan wordt uit automatisme beplant met enkel essen of eiken, terwijl meer creativiteit en kennis zou zorgen voor rijkere en veelzijdigere biodiversiteit. Dat voorkomt dat een eikenprocessierups zich razendsnel kan verspreiden.

Door als groenspecialist al in het voortraject betrokken te zijn, helpt Tom om een lange termijnvisie op te stellen waarin verschillende soorten groen decennialang tot hun recht komen. Mogelijkheden voor een optimale biodiversiteit zijn eindeloos, Tom denkt graag met je mee!

Deel dit artikel: