0597 76 00 30

Home E Actueel E Nanne Hildenbrant over ontwerpen

Nanne Hildenbrant

Projectleider / Projectmanager

Nanne Hildenbrant over ontwerpen

20 september 2022

De ontwerpafdeling infra, civiel en groen van Syntera houdt zich bezig met de inrichting van de openbare ruimte. De ontwerpers geven vorm aan deze buitenruimte. Komt ergens een woonwijk? Wordt een kruispunt veranderd in een rotonde? Is er een visie op een gebied dat moet worden gevisualiseerd? De ontwerpers werken alle ideeën uit tot een uitvoerbaar 2D- en 3D-ontwerp. Nanne Hildenbrant is projectleider bij Syntera en legt uit wat er allemaal komt kijken bij dit ontwerpwerk.

Elk ontwerp begint uiteraard met de vraag van een klant. Wat voor ontwerp wenst hij, en wat is er nodig om dat ontwerp te realiseren? Het kan gaan om een ontwerp voor het bouw- en woonrijp maken van een terrein, gebied of perceel. Het ontwerp laat dan zien waar de riolering komt, hoe de straten gaan lopen, hoe de drainage wordt aangelegd, waar straatlantaarns komen en ga zo maar door. Er kan ook een ontwerp nodig zijn voor een reconstructie, voor het aanpassen van een bestaande situatie. Dan is het belangrijk om eerst die situatie zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, zodat de nieuwe situatie daar naadloos op aan kan sluiten. Als laatste worden ontwerpen gemaakt bedoeld voor visievorming. Daarbij wordt vooral gekeken wat er met beschikbare ruimte mogelijk is en wat zou kunnen passen in dit gebied.

Er wordt begonnen met een schetsontwerp. Na terugkoppeling met de opdrachtgever wordt verdergegaan met een digitaal terreinmodel. De hoogtes van het terrein worden meegenomen, waardoor het ontwerp een steeds verfijnder detailniveau krijgt. Een hoogteverschil van een halve meter lijkt weinig. Maar bij een perceel met een lengte van 300 meter gaat het al snel om vele kubieke meters grond dat verzet moet worden, en dat is kostbaar. Vervolgens worden ook dwarsdoorsnedes en profielen verder uitgewerkt.

Binnen het team zijn verschillende rollen: ontwerper, bestekschrijver en projectleider. Korte lijnen maken een nauwe samenwerking mogelijk, zodat we goed kunnen sparren en elkaars werk kunnen checken en aanvullen. De verschillende achtergronden van iedereen leveren meerdere invalshoeken op, zodat we optimaal oog krijgen voor verschillende details.

De bestekschrijver stelt een contractdocument op. Daarin staan alle werkzaamheden die voortvloeien uit het ontwerp tot in detail beschreven. De opdrachtgever kan dit bestekdocument vervolgens in de markt zetten zodat een aannemer een aanbieding kan doen. In het bestek staan bijvoorbeeld de hoeveelheden grond en materiaal, op basis van het digitaal terreinmodel. Het maken van het ontwerp en het schrijven van het bestek gebeurt vaak gelijktijdig.

Als projectleider zorg ik ervoor dat alle benodigde informatie op tijd bij iedereen aanwezig is. Als schakel tussen de opdrachtgever en het ontwerpteam bewaak ik ook de voortgang. En als we onderweg obstakels tegenkomen denk ik ook mee over de mogelijke oplossingen hiervoor.

Bij het begin van elk ontwerp proberen we om zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen. Wat is er aan riolering, kabels, leidingen, drainage of wat zou er nog kunnen zijn dat niet op een tekening staat? Alle informatie die over een stuk grond beschikbaar is kan zo worden verwerkt. Zo krijgen we een goed beeld van wat er kan worden aangesloten en ingepast en wat er aansluit bij de wensen van de opdrachtgever. De ontwerper verricht landmeetkundige werkzaamheden om details van het gebied nauwkeurig in beeld te krijgen. Wat voor grond is er, wat zijn de hoogtes, hoeveel putten, stenen en bomen zijn er? Hoe groot is alles? Als leek sta je niet bij elk detail stil, maar later bij de uitvoering en inpassing van een ontwerp hebben al die details consequenties.

Of het nu gaat om de volledige openbare ruimte, een weggedeelte, een inpassingsplan voor een nieuw tracé of het ontwerp van een brug: voor elk stukje omgeving dat je om je heen ziet, kunnen de ingenieurs van Syntera faciliteren.

Eén van de vele voorbeelden van een project waarbij Syntera ontwerpwerk heeft verzorgd, zijn de tijdelijke woonwijken in het Groninger aardbevingsgebied. Daiwa House heeft hier voor de Nationaal Coördinator Groningen tijdelijke woonwijken ingericht, op strategische plaatsen zoals een boerenland. Bewoners komen hier tijdelijk te wonen, totdat hun eigen woning aardbevingsbestendig is opgeleverd. Syntera heeft de inrichting van dit terrein vormgegeven en een aannemer heeft het bouw- en woonrijp gemaakt, zodat Daiwa House alleen nog maar de woningen hoefde te realiseren.

Deel dit artikel: