Particulier

 

Een huis bouwen klinkt gemakkelijker dan het is. Gedurende het hele proces komt er heel wat bij kijken. Hoe zorg je er voor dat een idee uiteindelijk ook werkelijkheid wordt? Wij ondersteunen en adviseren particulieren in het proces om een droomhuis te verwezenlijken. Door vanaf een vroeg stadium in te stappen, kunnen de juiste keuzes worden gemaakt en worden teleurstellingen in latere fase voorkomen. Tijdens de uitvoeringsfase hebben we de rol van projectleider; we houden een helicopterview en zien toe op planning, kwaliteitseisen en budget. Het resultaat is een woning die voldoet aan de verwachtingen en wensen van onze klant.

 

Inventarisatie project | Voor de start van een project is het van belang om te weten wat de opdrachtgever precies wil realiseren. In dit gesprek komen de eerste eisen van de opdrachtgever op tafel. Deze eisen noemen we het programma van eisen (PVE).

Schets ontwerp | Bij een schetsontwerp komen de eerste lijnen op papier. Deze komen voort uit het gesprek wat heeft plaatsgevonden bij de inventarisatie van het project

Voorlopig ontwerp | Een voorlopig ontwerp. Vaak ook wel een VO genoemd. Is de uitwerking van het eerder gemaakt schetsontwerp. Op deze tekening wordt de feedback van de opdrachtgever meegenomen die eerder in het programma van eisen is besproken.

Indienen bij gemeente | Na het voorlopig ontwerp dienen we een principe verzoek in bij de gemeente om goedkeuring te krijgen om met de plannen door te gaan. Mocht de gemeente gegronde bezwaren hebben zal het voorlopig ontwerp aangepast moeten worden naar de eisen die de gemeente stelt.                                                                                                                                                    

Definitief ontwerp | Na de bespreking van het voorlopig ontwerp kunnen aanpassingen worden gedaan zodat er een definitief ontwerp ontstaat. Tussen het voorlopig ontwerp en het definitief ontwerp zitten een aantal overleg momenten om de goedkeuring van de opdrachtgever te krijgen van het gemaakte tekenwerk.                                                                                                                              

Bouwbesluit berekeningen en constructieve berekeningen | Als het ontwerp definitief is moeten er een aantal berekeningen plaats vinden om het ontwerp te toetsen aan zaken als: Daglichttoetreding in de woning, ventilatie eisen, energie, milieubelasting. Ook moet een constructeur uitrekenen of de ontworpen draagconstructie voldoende is om het gebouw te dragen.                                    

Definitief tekenwerk | Aan de hand van deze berekeningen kunnen er nog enkele wijzigingen plaatsvinden in het ontwerp. Deze worden verwerkt in de tekening waarna een definitieve tekening ontstaat.                                                                                                                       

Technische omschrijving | Als de berekeningen en het tekenwerk definitief is wordt een technische omschrijving van de woning gemaakt. In deze beschrijving staat hoe de woning opgebouwd wordt en afgewerkt zal worden. Aan de hand van deze omschrijving weet de aannemer wat hij moet bouwen en weet de consument exact wat hij krijgt.                                           

Aanvragen omgevingsvergunning | Op het moment dat het tekenwerk definitief is kunnen de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hierbij worden de tekeningen en berekeningen aangeleverd ter goedkeuring van de gemeente. 

 

   

   Vragen?

   Paul helpt je graag verder!

 

 

   Wie is Paul?