Dorpsvisie Finsterwolde

Dorpsvisie Finsterwolde

Het wonen op het platteland wordt vaak geassocieerd met termen als vergrijzing, verlies van voorzieningen en leegloop. Toch zijn veel dorpsbewoners zich juist ook bewust van de kansen en mogelijkheden die het platteland biedt en willen ze zich hier actief voor inzetten. Zo zijn ook de bewoners en ondernemers van Finsterwolde proactief op zoek naar manieren om de leefbaarheid van hun dorp te verbeteren. Het blijkt in de praktijk vaak lastig om ideeën om te zetten naar ontwerpen die daadwerkelijk uitvoerbaar is. Wij zijn als adviesbureau ingeschakeld om dit proces in Finsterwolde in goede banen te leiden.

Om duidelijk te krijgen waar men als dorp naar toe wil, is het belangrijk om een dorpsvisie op te stellen. Samen met het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van de dorpsvisie. Belangrijk hierbij was dat het een document van en voor de bewoners zou worden. Een helder en duidelijk document dat men bewaart en wat niet ergens in de oudpapierdoos belandt. Met alle wensen en ideeën zijn onze tekstschrijver en vormgever aan het werk gegaan. Het eindresultaat mag er zijn. Een aantrekkelijke, leesbare dorpsvisie met concrete speerpunten. Het is een document van en voor de bewoners en tevens een prima vertrekpunt voor een mooie toekomst.

Terug naar Communicatie