Omgevingsmanagement - Hooilandseweg Roodeschool

Omgevingsmanagement - Hooilandseweg Roodeschool

Al vanaf de aanbestedingsfase is Syntera betrokken bij het project “Grootonderhoud N363”. Samen met De Wilde Wegenbouw BV hebben we de winnende inschrijving gemaakt. Inmiddels is het project in uitvoering en wordt er hard gewerkt aan het grootonderhoud van de Hooilandseweg (N363) in Roodeschool. 

Ook tijdens de uitvoering blijven we betrokken bij dit project. We verzorgen het omgevingsmanagement, waarbij we de schakel zijn tussen ondernemers, bewoners, aannemer, gemeente Het Hogeland en provincie Groningen.
Onze omgevingsmanager heeft een stakeholdersanalyse gemaakt op basis van de informatie van de gemeente. Deze analyse is aangevuld met informatie uit gesprekken met ondernemers, aanwonenden en inwoners van Roodeschool. De stakeholdersanalyse wordt gebruikt om de uitvoering met zo min mogelijk hinder uit te voeren. Bovendien onderhoudt onze omgevingsmanager samen met de omgevingscoördinator van De Wilde Wegenbouw BV, de contacten met mensen die vragen hebben over dit project.
Naast deze coördinerende taken hebben wij de folders en posters ontworpen die zijn opgehangen en uitgedeeld in Roodeschool en omgeving. Omdat we een vormgever en tekstschrijvers in huis hebben, kunnen we zelf de juiste vertaalslag maken van technische inhoud naar concrete, heldere informatie voor omwonenden. Techniek en communicatie komen hier op een prachtige manier samen.

Meer informatie over de bereikbaarheid van de Hooilandseweg Roodeschool vindt u in de flyer en op de website van gemeente Het Hogeland.

 

Terug naar Communicatie