Rondweg en parkeren Hogeschool Windesheim

Rondweg en parkeren Hogeschool Windesheim

We zijn alweer meer dan een jaar bezig met een prachtig project in Zwolle. Van Hogeschool Windesheim hebben we de opdracht gekregen voor het opstellen van een programma van eisen voor de rondweg en de herinrichting van het parkeerterrein bij de campus. Doel van dit alles is de herinrichting van de parkeerterreinen en het verbinden van de parkeerplaatsen middels een rondweg. Inmiddels is het ontwerp afgerond en in maart jongsleden hebben we het bestek opgeleverd. Nu gaan we een nieuwe fase in en staan we vlak voor de realisatie.

Het mooie van dit project is de looptijd en de veelzijdigheid. We zijn al vanaf het ontwerp betrokken, waardoor we al in een vroeg stadium mee hebben kunnen denken. Door over de projectfasen heen te kijken kon het gehele project worden overzien en konden weloverwogen keuzes worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de circulariteit; sloopmateriaal uit bebouwing wordt hergebruikt in het aan te leggen infradeel. Andere onderdelen van het project zijn onder andere het aanbrengen van een vaarduiker, aanleg riolering (zowel DWA, HWA als infiltratieriool), verharding aanbrengen, groenplan en installatiewerk. Grote uitdaging in dit alles is de afstemming tussen de vele partijen.
Door planmatig te werken zijn we uiteindelijk van een Programma van Eisen met SO aangekomen bij de daadwerkelijke realisatie. En ook nu blijven we het project coördineren en de opdrachtgever adviseren. Wordt vervolgd dus!
 

Terug naar Planvorming

Foto album