Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk

Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk

Voor Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V. schreven we een plan van aanpak voor de inschrijving op het project  ‘Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk’ van de gemeente Nunspeet. Het EMVI-plan omvatte drie onderdelen: 1) risicobeheersing; 2) afstemming (raakvlakmanagement) en 3) fasering en bereikbaarheid.

We begeleidden de tender, verzorgden het risicomanagement volgens de RISMAN-methodiek, stelden een stroomschema voor het raakvlakmanagement op en dachten mee over de fasering. Toen tijdens de tender cruciale informatie inzake de nutsbedrijven bekend werd, die niet aansloot op de contractdocumenten, stelden wij een waarschuwing op in relatie tot het Burgerlijk Wetboek en de UAV.

Deze proactieve en meedenkende benadering kenmerkt onze werkwijze. Ook hier resulteerde het in een praktisch, projectspecifiek plan van aanpak, dat als beste werd beoordeeld en mede aanleiding was voor het aannemen van het project. Het plan vormde tevens een goede basis voor het uitvoeringsplan en verdere samenwerking met de gemeente Nunspeet en andere partijen.

 

Terug naar Planvorming

Foto album