Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk

Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk

Voor Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V. schreven we een plan van aanpak voor de inschrijving op het project  ‘Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk’ van de gemeente Nunspeet. Het EMVI-plan omvatte drie onderdelen: 1) risicobeheersing; 2) afstemming (raakvlakmanagement) en 3) fasering en bereikbaarheid.

We begeleidden de tender, verzorgden het risicomanagement volgens de RISMAN-methodiek, stelden een stroomschema voor het raakvlakmanagement op en dachten mee over de fasering. Toen tijdens de tender cruciale informatie inzake de nutsbedrijven bekend werd, die niet aansloot op de contractdocumenten, stelden wij een waarschuwing op in relatie tot het Burgerlijk Wetboek en de UAV.

Deze proactieve en meedenkende benadering kenmerkt onze werkwijze. Ook hier resulteerde het in een praktisch, projectspecifiek plan van aanpak, dat als beste werd beoordeeld en mede aanleiding was voor het aannemen van het project. Het plan vormde tevens een goede basis voor het uitvoeringsplan en verdere samenwerking met de gemeente Nunspeet en andere partijen.

 

Terug naar Techniek

Foto album

Van dezelfde auteur

KiK (Kansen in Kernen) Hurdegaryp

KiK (Kansen in Kernen) Hurdegaryp

De belangrijkste verkeersader van een dorp herinrichten. Dat is vragen om problemen. Want herinrichten betekent afsluiten. En afsluiten betekent overlast. Of niet? De gemeente Tytsjerksteradiel besteedde deze uitdaging net voor de zomer in 2017 meervoudig onderhands aan. Aannemersbedrijf C. van den Adel Bergum B.V. – met de projectlocatie en haar omgeving zeer bekend – was één van de uitgenodigde inschrijvers.

 
Bekijk alles van deze schrijver