Herinrichting Winkelgebied Martenshoek

Herinrichting Winkelgebied Martenshoek

Het afgelopen halfjaar zijn collega’s Jeroen, Jan-Henk en Tim intensief betrokken geweest bij de herinrichting Winkelgebied en kruising aan de Meint Veningastraat in Martenshoek. Op dit moment is het gebied onoverzichtelijk en ontstaan er met grote regelmaat gevaarlijke verkeerssituaties. Ook de parkeercapaciteit in het gebied kan beter. Hoog tijd dus dat het gebied een opfrisbeurt krijgt! In opdracht van de Gemeente Midden-Groningen mochten onze collega’s het hele voortraject (van schetsontwerp naar DO en bestek naar aanbesteding) coördineren.

Met de ondernemers en bewoners in het gebied hebben we een burgerparticipatietraject opgezet en zijn we met de verschillende disciplines (groen, stedenbouw, afvalbeheer, infra) in overleg gegaan. Door de coronatijd moesten we hier op creatieve wijze mee omgaan: dat betekende extra uitgebreide flyers en minder persoonlijk contact met de stakeholders dan normaal gesproken. Op basis van alle nuttige input van de omgeving en andere betrokkenen hebben we een door alle partijen gedragen ontwerp en bestek opgesteld. Deze zijn nu op de markt gebracht en de gunning is aanstaande. Uiterlijk half december zijn de werkzaamheden gereed. 

Terug naar Planvorming

Foto album

Van dezelfde auteur

Kwelderareaal waddengebied

Kwelderareaal waddengebied

Het meerjarig in stand houden, monitoren en upgraden van het kwelderareaal in het Waddengebied is een langdurig project waarin technisch inzicht en procesbegeleiding samenkomen. Het betreft een contract op basis van UAV-GC, waar wij de procesbegeleiding verzorgen voor Stienstra & Zn. BV, zowel in de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De succesvolle samenwerking begon met het schrijven van het winnende plan van aanpak. De opdrachtgever (Rijkswaterstaat) was zeer content met het plan, met name door de overzichtelijke opbouw. De aanbesteding was het begin van een langdurige samenwerking.

 
Bekijk alles van deze schrijver