Adviesbureau voor bouw en infra
Hoefijzerproject - Herinrichting dorpsplein, Blijham

Hoefijzerproject - Herinrichting dorpsplein, Blijham

Projecten die gekenmerkt worden door veelzijdigheid passen bij ons. De herinrichting van het Dorpsplein in Blijham is één uit deze categorie. We mochten een initiatief van de dorpsraad begeleidden van idee tot oplevering. De dorpsraad had hiervoor een werkgroep samengesteld, die de eerste ideeën schetsmatig had uitgewerkt. Het doel: Men wilde het plein een centrale plaats teruggeven, het lintdorp accentueren en een knipoog naar het verleden (‘het stain’n padje’) en cultuurelementen toevoegen. Het was een idee met visie.

Samen met de werkgroep gingen we aan de slag met de schetsen. We stemden ideeën af, deden onderzoek, toetsten de technische haalbaarheid en maakten de eerste technische tekeningen. Het één leidde tot het ander. De schetsen werden een definitief ontwerp, dat in samenspraak met de omgeving werd geoptimaliseerd. Hiervoor leidden we een informatieavond/inspraakbijeenkomst. Het definitieve ontwerp leidde tot een bestek, een aanbesteding, een aannemer en de uitvoering van het project.

Zo werden binnen één project onze bedrijfspijlers Communicatie en Techniek op een dynamische manier samengevoegd. Het bevatte de onderdelen burgerinitiatief, burgerparticipatie, omgevingsmanagement, maar ook ontwerp, onderzoek, bestek, tendercoördinatie en toezicht.

 

 

Terug naar Techniek