Hollander Techniek - Een kijkje in een andere keuken

Hollander Techniek - Een kijkje in een andere keuken

Met onze achtergrond in de infratechniek zijn we bij Syntera vaak betrokken bij (aanbestedingen van) infraprojecten. Steeds vaker nemen we echter een kijkje in de keuken bij andere bedrijfstakken. Zo ook deze keer: we kwamen in contact met Hollander Techniek uit Apeldoorn, een interessant bedrijf met kennis op het gebied van utiliteit, industrie en retail.

De aanbesteding betrof de bouw van een nieuwe grondwaterzuiveringsinstallatie, Hollander Techniek wilde zich inschrijven voor het elektro- en proces-automatiseringsgedeelte. Voor ons betekende dit, dat we ons van tevoren goed moesten inlezen. Nieuwe termen als ongebluste kalk en SCADA-modellen vlogen ons om de oren, maar de essentie van de aanbesteding was gelijk aan vele anderen: hoe werk je samen in een bouwteamverband?

Na een aantal intensieve overleggen is er een mooi en goed verhaal op papier gekomen. Het resultaat mag er zijn: het plan is zeer goed beoordeeld en Hollander Techniek heeft de voorlopige gunning binnen!

Terug naar Techniek

Van dezelfde auteur

Kwelderareaal waddengebied

Kwelderareaal waddengebied

Het meerjarig in stand houden, monitoren en upgraden van het kwelderareaal in het Waddengebied is een langdurig project waarin technisch inzicht en procesbegeleiding samenkomen. Het betreft een contract op basis van UAV-GC, waar wij de procesbegeleiding verzorgen voor Stienstra & Zn. BV, zowel in de voorbereidings- als in de uitvoeringsfase. De succesvolle samenwerking begon met het schrijven van het winnende plan van aanpak. De opdrachtgever (Rijkswaterstaat) was zeer content met het plan, met name door de overzichtelijke opbouw. De aanbesteding was het begin van een langdurige samenwerking.

 
Bekijk alles van deze schrijver