KiK (Kansen in Kernen) Hurdegaryp

KiK (Kansen in Kernen) Hurdegaryp

De belangrijkste verkeersader van een dorp herinrichten. Dat is vragen om problemen. Want herinrichten betekent afsluiten. En afsluiten betekent overlast. Of niet? De gemeente Tytsjerksteradiel besteedde deze uitdaging net voor de zomer in 2017 meervoudig onderhands aan. Aannemersbedrijf C. van den Adel Bergum B.V. – met de projectlocatie en haar omgeving zeer bekend – was één van de uitgenodigde inschrijvers.

Via een gezamenlijke relatie is de samenwerking met Van den Adel ontstaan. Samen werkten we de projectaanpak uit.  We mochten meedenken over een fasering, oplossingen en beheersmaatregelen voorstellen en een projectpartner aandragen. Deze prettige samenwerking leidde tot een zeer projectspecifiek en goed doordacht plan van aanpak; een EMVI-plan. Het plan behandelde 4 subgunningscriteria en meer dan 10 onderwerpen, waarin volop rekening met de omgeving werd gehouden.

De inschrijving én het plan leidden tot de beste prijs-kwaliteitsverhouding en het aannemen van het werk, wat voor Van den Adel meer dan een jaar werk betekende.

 

‘De samenwerking met Syntera was super; korte lijnen, snelle terugkoppelingen en praktische oplossingen.’ 

Douwe van der Meer, Aannemersbedrijf C. van den Adel Bergum B.V.

 

Terug naar Techniek

Foto album

Van dezelfde auteur

Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk

Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk

Voor Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V. schreven we een plan van aanpak voor de inschrijving op het project  ‘Bouwrijp maken bedrijventerrein De Kolk’ van de gemeente Nunspeet. Het EMVI-plan omvatte drie onderdelen: 1) risicobeheersing; 2) afstemming (raakvlakmanagement) en 3) fasering en bereikbaarheid.

 
Bekijk alles van deze schrijver