Adviesbureau voor bouw en infra
Versterken regionale keringen Lauwersmeer

Versterken regionale keringen Lauwersmeer

Een visie op succes! Zo laat zich dit project het beste samenvatten. Op verzoek van Reef Infra mochten we onze visie op het project delen. Uiteraard was deze visie gebaseerd op de contractstukken van het Waterschap Noorderzijlvest en passend binnen het ‘Best Value’-gedachtegoed. Hoe verbind je de doelstellingen van Opdrachtgever met een optimale inzet van lokale MKB-bedrijven? En hoe borg je deze kennis en ervaring?

We adviseerden Reef Infra een samenwerking aan te gaan met een drietal lokale grondverzetbedrijven, waarvan wij twee mochten adviseren op basis van ervaring en projectspecifieke eigenschappen. Daarnaast adviseerden we een tweetal experts op het gebied van omgevingsmanagement. Ons advies en onze visie leidde tot een intensieve samenwerking tijdens de tenderfase.

We mochten de samenwerking tussen de drie grondverzetbedrijven – De Boer Burgum, Beukema Grondwerken en Kramer Metslawier – coördineren en de experts op het gebied van omgevingsmanagement aansturen en begeleiden. We leverden input voor het projectdossier, dachten mee in passende oplossingen, droegen risicobeheersmaatregelen en zorgden voor de onontbeerlijke verifieerbare prestatie-informatie.

Dit alles leidde tot een meer dan overtuigende, winnende inschrijving. Een echte teamprestatie op basis van een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen.

 

‘‘I love it, when a plan comes together.’ Uit de oude doos, maar toch treffend. Compliment. Geweldige prestatie!’

Edwin Oostinga, directeur

 

Terug naar Techniek

Foto album

Van dezelfde auteur

Waterbodemsanering Hembrugterrein Zaandam

Waterbodemsanering Hembrugterrein Zaandam

Het Hembrugterrein is een terrein met een rijke (deels militaire) geschiedenis. Binnen het terrein bevinden zich tientallen monumentale gebouwen én een zeldzame, natuurlijke biotoop. Op dit moment is het terrein één van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa.

 
Bekijk alles van deze schrijver