Waterbodemsanering Hembrugterrein Zaandam

Waterbodemsanering Hembrugterrein Zaandam

Het Hembrugterrein is een terrein met een rijke (deels militaire) geschiedenis. Binnen het terrein bevinden zich tientallen monumentale gebouwen én een zeldzame, natuurlijke biotoop. Op dit moment is het terrein één van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa.

In het kader van de verdere herontwikkeling moest dringend onderhoud worden uitgevoerd aan de waterhuishouding. De werkzaamheden omvatten het baggeren van watergangen en het herstellen van beschoeiingen en oeverbeschermingen.

Is het mogelijk om met deze kennis in het achterhoofd een plan op te stellen waarin de uitvoeringswijze én bescherming van flora & fauna zodanig worden omschreven, dat beide aspecten elkaar versterken? Ja! Dat lukte door een intensieve samenwerking met Baggerbedrijf West-Friesland en een praktisch ingestelde ecoloog. Samen hebben we het winnende plan opgesteld, waarin we ook ruimte vonden om een aantal kansen op te nemen. Dit deden we door te zoeken naar de vraag achter de uitvraag en ons te verplaatsen in de positie van de opdrachtgever. Resultaat: een plan met veel meerwaarde!

 

“Door dit plan hebben we met vlag en wimpel dit werk aangenomen. De volgende keer bel ik ze weer!"

Klaas Kiewiet - Baggerbedrijf West-Friesland

 

Terug naar Planvorming

Foto album