Toezicht OG

Bij Syntera zijn we altijd gericht op de praktijk. Als directievoerder adviseren we tijdens de voorbereidingsfase over de maakbaarheid, de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fasering van het project. Bovendien hebben we veel oog voor de communicatie tussen de betrokken partijen, zoals de aannemer, nutsbedrijven en omwonenden. Tijdens de uitvoeringsfase richten we ons vooral op de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de toezichthouder, die de administratieve kant en de dagelijkse gang van zaken nauwgezet volgt. Steeds weer blijkt dat goede samenwerking en heldere communicatie een must is. Dit in combinatie met onze praktische inslag zorgt telkens weer voor een goed resultaat.

 

 

 

   

   Vragen?

   Tim helpt je graag verder!

 

   Ontmoet Tim