Terug naar overzicht

Meike Doornbos

Adviseur / Omgevingsmanager

Ik krijg er energie van om met mensen te werken. Om succesvol met mensen samen te werken is goede communicatie onmisbaar. Voor mij staat communicatie gelijk aan het bouwen van (spreekwoordelijke) bruggen; hoe breng ik de boodschap zo goed en duidelijk mogelijk over op de doelgroep? Hoe zorg ik ervoor dat alle betrokken partijen zich gehoord voelen? Ik vind het ontzettend interessant om me hier mee bezig te houden en bij Syntera doe ik dat dan ook dagelijks. Tijdens het schrijven van plannen van aanpak, bijvoorbeeld, is het belangrijk om goed na te denken over hoe je het verhaal brengt en wie je doelgroep is; vaak is het zo dat de harde, technische informatie moet worden omgezet in een leesbaar verhaal dat voor iedereen begrijpelijk is.

Deze combinatie van techniek en communicatie is dan ook wat Syntera zo bijzonder maakt. Die combinatie komt ook weer terug in burgerparticipatie en omgevingsmanagement, waar ik me binnen Syntera ook mee bezighoud.

Kortom: in mijn werk is goede communicatie erg belangrijk. Het is mijn doel om een waardevolle schakel te zijn binnen communicatieprocessen bij Syntera.

Contact:

06-15460710 - mdoornbos@syntera.nl

Likes:

borrelen met vrienden | muziek

Favoriete Syntera-lunch:

broodje kaas of tosti

Participeren kun je leren!

Participeren kun je leren!

 ‘Wij willen meer zeggenschap over onze eigen leefomgeving, en willen actief betrokken worden bij wat er in onze omgeving gebeurt!’ Dit zijn misschien geluiden die je in je gemeente of omgeving hoort. En misschien is het bij jullie ook al wel ter sprake gekomen, ‘hoe gaan wij, nu en in de toekomst, aan de slag met burgerparticipatie?’. Met burgerparticipatie gaat het om het actief betrekken van burgers bij projecten en besluiten van overheden. Maar het gaat ook initiatieven die vanuit burgers zelf kunnen ontstaan en waar een overheid betrokken bij kan zijn. Burgerparticipatie is een opkomend fenomeen dat in de toekomst alleen nog maar een prominentere plaats gaat innemen in onze samenleving.