Adviesbureau voor bouw en infra
Terug naar overzicht

Tim Meijer

Projectmanager/Directeur

Nadat ik in 2009 Syntera heb opgericht zijn we enorm gegroeid. Daardoor kan ik me nu vooral richten op het geven van advies, al vind ik het heerlijk om af en toe weer eens 'ouderwets' te calculeren. Ik houd van het contact met klanten en vind het fantastisch om samen met hen en mijn collega's steeds net die ene stap verder te gaan. Dat is waar ik het meest trots op ben als ik kijk naar wat Syntera in korte tijd is geworden: een professioneel bedrijf met een creatief en supergemotiveerd team. Zo benaderen we ook elk project. Met lef, kennis en heel veel energie!

Contact:

0610890660 - tmeijer@syntera.nl

Likes:

Motorrijden | Family time | Zweten in de sportschool

Favoriete Syntera-lunch:

Crackers met hüttenkäse of filet americain


Management advies Training & Coaching Risicomanagement
Inkoop versus project

Inkoop versus project

Een tijdje geleden kreeg ik het volgende dilemma voorgeschoteld: Een projectleider van een waterschap wil graag een duurzame relatie (partnerschap) opbouwen met een leverancier/aannemer. Dit blijkt echter strijdig met het inkoopbeleid van de organisatie.

 
Best Value ook voor kleinere bedrijven haalbaar

Best Value ook voor kleinere bedrijven haalbaar

Op vrijdag vijf oktober kreeg Beukema Grondwerken BV uit Onderdendam de definitieve gunning voor het baggeren van de Maren in Noord-Groningen. Na een langdurige en intensieve aanbestedingsperiode op basis van Best Value, werd dit omvangrijke project met klinkende cijfers binnengesleept.

 
De ultieme burgerparticipatie

De ultieme burgerparticipatie

Steeds meer burgers voelen zich betrokken bij hun eigen leefomgeving en zetten zich daar graag voor in. Ze willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving. Voor nu én later. Door hier gebruik van te maken, worden burgers betrokken bij (een gedeelte van) het overheidsbeleid. Dit noemen we burgerparticipatie. Participeren betekent deelnemen, ergens onderdeel van zijn, ofwel: meedoen. Dit meedoen gaat verder dan de inwoners hun mening vragen tijdens een informatie-avond. Het  betekent actief gebruikmaken van de kennis en denkkracht van de inwoners, het faciliteren van initiatieven, het inspelen op bestaande ideeën en het aanwakkeren van nieuwe ideeën. Burgerparticipatie betekent geen parallelle trajecten onder het mom “het moet maar…”. Het vraagt om inbedding in het algemene beleid. Waarom? Omdat het de kloof tussen overheid en burgers dicht, het de basis is voor een breed gedragen plan en conflictsituaties in de toekomst voorkomt. Overheid en burgers zijn samen eigenaar en samen verantwoordelijk. Het gaat om inclusiviteit: iedereen telt. Inclusiviteit vraagt om samenwerking die resulteert in synergie. Dit doen wij al jaren met succes. Ook als de belangen van de partijen eerst tegengesteld lijken te zijn. We slaan de brug die het begin is van het dichten van de kloof. We verbinden de belangen van burgers aan die van de overheid. Zo maken we samen plannen die garant staan voor een optimale leefomgeving. In Blijham begonnen we met een droom van een aantal enthousiaste burgers. Tijdens gezamenlijke overleggen kwam de droom tot leven. Ook andere betrokkenen haakten aan en werden deelgenoot. Samen bepaalden we de inrichting van het dorpsplein en de inrichting rondom het dorpshuis. Samen creëerden we de optimale leefomgeving die inmiddels ook echt gerealiseerd is. Een leefomgeving waar alle betrokkenen zich eigenaar van voelen. Waarom? Er is niets leukers dan samen het beste in de ander naar boven halen en je eigen droom gerealiseerd zien worden. Voor onze aanpak geldt: Meedoen is belangrijker dan hetzelfde als winnen!

 
Baggeren Maren Noord Groningen

Baggeren Maren Noord Groningen

Wat hebben Pippi Langkous en baggerwerkzaamheden met elkaar gemeen? Dit project! Pippi zei ooit: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!” Onze opdrachtgever Beukema had nog nooit ingeschreven op een Best Value-inschrijving. En wat doe je dan als er een project voorbij komt, dat qua werkzaamheden je op het lijf geschreven is? Dan vraag je Syntera om je te begeleiden.

 
Waterbodemsanering Hembrugterrein Zaandam

Waterbodemsanering Hembrugterrein Zaandam

Het Hembrugterrein is een terrein met een rijke (deels militaire) geschiedenis. Binnen het terrein bevinden zich tientallen monumentale gebouwen én een zeldzame, natuurlijke biotoop. Op dit moment is het terrein één van de grootste herontwikkelingslocaties van Europa.

 
Versterken regionale keringen Lauwersmeer

Versterken regionale keringen Lauwersmeer

Een visie op succes! Zo laat zich dit project het beste samenvatten. Op verzoek van Reef Infra mochten we onze visie op het project delen. Uiteraard was deze visie gebaseerd op de contractstukken van het Waterschap Noorderzijlvest en passend binnen het ‘Best Value’-gedachtegoed. Hoe verbind je de doelstellingen van Opdrachtgever met een optimale inzet van lokale MKB-bedrijven? En hoe borg je deze kennis en ervaring?