Bouwkundig advies

Bouw, Techniek

Home E Diensten E Bouw E Bouwkundig advies

Bouwkundig advies

De bouw is complex. Er moet met veel factoren rekening worden gehouden. Wat is praktisch? Wat is maakbaar? Onze experts voorzien jou in iedere fase van het juiste advies. Of het gaat over materiaal, bouwwijze of aanpak. Wij adviseren jou over keuzes, besparingen en optimalisaties. Daarbij houden wij rekening met de verschillende factoren die van belang zijn voor het welslagen van jouw project: Onze experts ontgaat niets. In iedere projectfase voorzien wij jou van het juiste advies.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Niets is vervelender dan een vergunning die niet verstrekt wordt

Bij vrijwel ieder bouwproject is een constructieberekening nodig. Door op de juiste momenten deze berekeningen te maken zijn plannen haalbaar en maakbaar. Ze zijn constructief voldoende sterk. Ook kunnen wij op deze manier constructieve onderdelen op een juiste wijze inpassen in het ontwerp.

Met een BENG-berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald. Deze berekening is sinds 1 januari 2021 een verplicht onderdeel bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouw. Dit geldt voor woningbouw en utiliteitsbouw.

Niets is vervelender dan een vergunning die niet verstrekt wordt. Door vroegtijdig het bevoegd gezag te betrekken bij de projectplannen, de haalbaarheidsstudies en het ontwerp worden procedures eenvoudig en vergunningen makkelijker verstrekt.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl