Omgevingsmanagement

Om een project naar alle tevredenheid uit te kunnen voeren is een goede relatie met de omgeving van levensbelang. Vaak zijn er diverse partijen met verschillende belangen bij betrokken, waardoor de omgeving complex en dynamisch is. De kunst van omgevingsmanagement is om de omgeving nauwkeurig in kaart te brengen en er vervolgens een goede relatie mee te onderhouden. Door goede projectcommunicatie nemen wij eventuele aanwezige spanningen rond een project weg. De beeldvorming over het project wordt positief beïnvloed waardoor begrip, vertrouwen en de wil om te participeren groeit. Bij grotere projecten zijn vaak vele vergunningen gemoeid. Door het hele traject van de vergunningen in kaart te brengen en waar mogelijk te begeleiden, zorgen we er voor dat de vergunningen de voortgang van het project ten goede komen. Bovendien verzorgen wij het raakvlakmanagement, zodat de werkzaamheden van andere partijen op de locatie zo optimaal mogelijk met elkaar worden afgestemd. Ten slotte onderhouden we het contact met de pers. Met name voor projecten met een grote maatschappelijke impact is persvoorlichting een wezenlijk onderdeel. We coördineren de externe informatievoorziening, maken persberichten, verzamelen de juiste informatie en zijn het aanspreekpunt voor de media.

 

 

   

   Vragen?

   Anniek helpt je graag verder!

 

   Ontmoet Anniek