Omgevingsmanagement

Communicatie, Planvorming

Home E Diensten E Communicatie E Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Samen met onze opdrachtgevers geven wij vorm aan onze fysieke leefomgeving, aan alles wat je buiten ziet. Bij het realiseren van projecten in – infra, civiel, groen, bouw en techniek – spelen de belangen van de omgeving en haar stakeholders een steeds grotere rol. Omgevingsmanagement stelt zich ten doel om de belangen van de omgeving te dienen. Zo zorgen wij dat jouw project soepeler verloopt. Omgevingsmanagent bestaat uit twee werkvelden: Communicatie en Conditionering.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Onze experts verzorgen de communicatie en communiceren met alle betrokken stakeholders

Wij verzorgen jouw projectcommunicatie. Wij zorgen ervoor dat zowel intern (binnen het projectteam) als extern (in de omgeving) duidelijk is wat we gaan doen, wanneer we dat doen en hoe we dat doen. Hiervoor maken wij BLVC-plannen – bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie – en voeren deze uit.

Binnen de conditionering van het project verzorgen wij de niet-technische aspecten van het project. Hierbij kun je denken aan het verzorgen en managen van vergunningen en de coördinatie van archeologie, ecologie, bodem en/of niet gesprongen explosieven (NGE).

Rekening houden met de belangen van de omgeving; het lijkt simpel, maar dat is het niet altijd. Wij stellen voor jou de plannen op en houden de omgeving aangehaakt en tevreden. Onze experts zorgen voor draagvlak in alle projectfasen. Dat doen we met betrokkenheid en enthousiasme!

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl