Omgevingsvisies & -plannen

Planvorming

Home E Diensten E Planvorming E Omgevingsvisies & -plannen

Omgevingsvisies & -plannen

Wij stellen omgevingsvisies, omgevingsplannen en beeldkwaliteitsplannen samen. Onze experts begeleiden en adviseren overheden om te komen tot de juiste visiedocumenten voor de leefomgeving. Wanneer het gaat om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, brengen wij in deze documenten ideeën en beleid samen. Het geeft richting en biedt ruimtelijke kaders aan de toekomstige ontwikkelingen van de leefomgeving.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Het omvat de gehele fysieke leefomgeving: dat wat jij buiten ziet

Binnen het opstellen van dergelijke visies werken onze experts van grof naar fijn. Het omvat de gehele fysieke leefomgeving; dat wat jij buiten ziet. Het houdt rekening met alle milieuaspecten en komt (deels) op basis van participatie en omgevingsmanagement tot stand.

In een omgevingsplan wordt de omgevingsvisie uitgewerkt in de vorm van voorwaarden voor concrete plannen. Het maakt de visie concreet. Ook hierin geldt dat we van grof naar fijn werken. Bij voorkeur werken wij per (deel)gebied. Op deze wijze houden wij en jij het overzicht.

Wij betrekken alle relevante stakeholders bij de totstandkoming van deze plannen. Een goed omgevingsplan kan niet zonder participatie. Ook werken we te allen tijde multidisciplinair. Onze experts zijn hierin verbinders. Zij brengen samen.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl