Ontwerp

Op het gebied van ontwerp is onze expertise breed inzetbaar. In een schetsontwerp werken we een eerste schets uit naar een (voor)ontwerp. Dit is de basis voor het vervolg; het stap voor stap uitwerken van het eerste ontwerp naar het definitieve ontwerp. Indien nodig maken we bij het definitieve ontwerp een ‘praatplaatje’, een beeldende voorstelling van het ontwerp dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een presentatie. Soms heeft een 3D-ontwerp de voorkeur. Hiermee kunnen we vooraf de hoogteligging goed vastleggen en eventuele knelpunten in kaart brengen. Bovendien biedt een ontwerp in 3D voordelen bij hoeveelheidsbepaling. Zo kan vooraf een goede inschatting worden gemaakt van hoeveelheden, tijdens de werkzaamheden snel worden geanticipeerd en na realisatie een efficiënte vergelijking worden gemaakt tussen as-built meting en 3D-ontwerp. Bovendien is het 3D-ontwerp in de uitvoeringsfase bruikbaar voor de maatvoerder en kan het direct omgezet worden naar een machinemodel.

 

 

   

   Vragen?

   Jan-Henk helpt je graag verder!

 

   Ontmoet Jan-Henk