Burgerparticipatie & -initiatieven

Communicatie, Planvorming

Home E Diensten E Communicatie E Burgerparticipatie & -initiatieven

Burgerparticipatie & -initiatieven

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of fysieke leefomgeving, waar zij wonen, werken en recreëren. Steeds vaker ondernemen zij actie in hun omgeving. Ze bedenken een oplossing voor een parkeerprobleem, denken mee bij de inrichting van de groenvoorzieningen of nemen initiatief voor de realisatie van een speeltuin. Dit heet burgerparticipatie en het verandert de verhouding tussen overheid en burgers.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Wij vertalen ideeën van een eerste schets tot een haalbaar plan

Onze experts begeleiden participatie en geven vorm aan burgerinitiatieven. Wij vertalen ideeën van een eerste schets tot een haalbaar plan. Wij vertalen dromen in een programma’s van eisen, maken niet-technische ideeën tot een technisch ontwerp en denken altijd mee in oplossingen.

Wij brengen partijen samen, begeleiden bijeenkomsten, verzorgen de communicatie met belanghebbenden, adviseren partijen op technisch gebied en zorgen dat wensen, belangen en regelgeving in overeenstemming met elkaar zijn.

Ook hierin geldt dat wij mens en techniek verbinden. Dat doen we op een begrijpelijke, laagdrempelige en toegankelijke wijze. Wij zijn verbinders en bouwen bruggen. Samen met de initiatiefrijke burgers en de betrokken overheid geven wij de leefomgeving van de toekomst vorm.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl