Plan- & Gebiedsontwikkeling

Planvorming

Home E Diensten E Planvorming E Plan- & Gebiedsontwikkeling

Plan- & Gebiedsontwikkeling

Het maken van een plan en/of het ontwikkelen van een gebied is vaak de taak van provincies en gemeenten. Het betreft het beheer van landschappen en het vormgeven en ontwikkelen van complete gebieden. Het kan gaan om verstedelijking, landschapsaanpassing of het inbedden van groene ruimte. Daar waar het Rijk deze overheden helpt bij regelgeving, helpen de experts van Syntera om de gebiedsontwikkeling en -inrichting inhoudelijk vorm te geven.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Wij zorgen ervoor dat de verschillende opgaven, uitdagingen en disciplines samenkomen

Onze experts zijn in staat om overzicht te behouden in de complexe processen die bij de gebiedsontwikkeling en -inrichting horen. Wij zijn verbinders en zorgen ervoor dat de verschillende opgaven, de uitdagingen en disciplines samenkomen. We houden overzicht en kijken vooruit.

Gebiedsontwikkeling en -inrichting kan niet zonder participatie. Daarom maken wij actief gebruik van omgevingsmanagement. De leefomgeving van de toekomst is immers een gedeelde verantwoordelijkheid? Er is sprake van een gedeeld belang. We doen het samen.

Bij dit alles staat samenwerken centraal. We betrekken niet alleen de gebruikers, ook de toekomstige beheerders zijn voor ons belangrijk. Wij brengen gebiedskennis, ervaringen en wensen bij elkaar. Samen zoeken wij naar integrale oplossingen met meerwaarde. Voor de korte en de lange termijn.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl