Procesmanagement

Bouw, Civiel, Groen, Infra, Techniek

Home E Diensten E Bouw E Procesmanagement

Procesmanagement

De projecten in onze fysieke leefomgeving worden steeds complexer. Veel projecten en projectorganisaties zijn proces gestuurd. Procesmanagement is gericht op het volledig beheersen, tijdig afstemmen en overzichtelijk coördineren van alle processen. Het zegt alles over de manier waarop een project wordt aangepakt. Als de complexiteit en dynamiek in een project toeneemt, dan moet er meer aandacht zijn voor procesaspecten. Complexer betekent meer processen.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Juist in de beginfase is procesmanagement belangrijk

Procesmanagement en projectmanagement kunnen niet zonder elkaar. Ze gaan hand-in-hand. De processen vormen de voorwaarden waarbinnen het project succesvol gerealiseerd wordt. Onze experts zetten hierin de lijnen uit en bewaken de kaders. Wij sturen en faciliteren.

In de beginfase van een project is procesmanagement belangrijk, dat wordt vaak onderschat. Juist in die fase dienen planvorming en besluitvorming samen te komen. In deze fase zijn veel externe factoren van invloed op het welslagen van jouw project.

Onze experts zorgen voor openheid en duidelijkheid. Ze weten waarover ze spreken en zijn in staat om belangen samen te brengen. Wij vinden gelijkwaardigheid belangrijk en werken graag samen met alle betrokkenen. Dit vormt de basis van het succes voor een goedlopend proces.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl