Programma’s van eisen

Bouw, Civiel, Groen, Infra, Planvorming, Techniek

Home E Diensten E Bouw E Programma’s van eisen

Programma’s van eisen

Ieder project begint met een eerste idee. En ieder project is anders. De wensen, eisen en behoeften verschillen per (bouw)project. Het is van groot belang dat jouw eisen en doelstellingen concreet worden vastgelegd. Het vormt immers dé basis van jouw project? Het vormt de leidraad van het ontwerp of bouwkundig ontwerp. Een gedetailleerd, goed doordacht programma van eisen geeft duidelijkheid, voorkomt verrassingen en biedt houvast en structuur.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Wij vertalen eisen, wensen en ideeën naar een uitgebreid PvE

Onze experts vertalen eisen, wensen en ideeën naar een uitgebreid programma van eisen (PvE). Dit document vormt de basis van jouw project. In dit document leggen wij gezamenlijk vast wat het eindresultaat van het project moet zijn.

Naast logische randvoorwaarden leggen we ook de functionele wensen vast. Waar dient het project aan te voldoen? Ook houden we rekening met de wensen van de uiteindelijke gebruikers. Verder leggen we beperkingen vast. Zo zijn de kaders helder.

Een PvE geldt als begin van het project. Het vormt een gids of leidraad voor alle daaropvolgende projectfasen. Indien gewenst vertalen wij het PvE in een plan van aanpak. Dit plan vertelt wat we gaan doen, wanneer we dat doen en hoe we dat doen. Het maakt de aanpak van het project concreet.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl