0597 76 00 30

Home E Project E Verbeteren groenstructuur Oudewerfslaan Winschoten

13 mei 2019

Verbeteren groenstructuur Oudewerfslaan Winschoten

Bij Syntera zijn we in staat om op verschillende niveaus als adviseur op te treden. Een goed voorbeeld hiervan is onze rol bij de aanpak van de Oudewerfslaan. Deze laan in Winschoten is een laan met een grote historische waarde. De laan fungeerde als oprijlaan voor het landgoed Oude Werf en later werd de laan gebruikt als paardenrenbaan. Vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw is er echter weinig onderhoud gepleegd aan de laan. Alle reden voor de gemeente Oldambt om de groenstructuur van de Oudewerfslaan aan te pakken. De gemeente wil de laan iets van zijn oude allure teruggeven en tegelijkertijd in een modern jasje steken.

bouw & techniek

Vragen?

De gemeente wil de bewoners van de Oudewerfslaan zo veel mogelijk betrekken bij het verbeteren van de groenstructuur van hun straat. Onze rol in dit proces: adviseren en de verschillende partijen met elkaar verbinden. Zo gaven we de gemeente het advies om een informatieavond voor de bewoners te organiseren. Naar aanleiding van deze avond is een klankbordgroep opgezet. Samen met deze groep enthousiaste bewoners hebben we de inrichting van de Oudewerfslaan verder vormgegeven.

Na verschillende overleggen met alle partijen hebben we een definitief ontwerp opgesteld waarin de ideeën van de bewoners en de Gemeente Oldambt zijn omgezet naar een uitvoerbaar project. Op dit moment is het project in een volgende fase beland. De gemeente gaat door middel van een aanbesteding op zoek naar een aannemer. De planning van de uitvoering ligt nog niet vast, maar we gaan uit van een uitvoering eind 2019 – begin 2020. Tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase blijven we op de achtergrond als adviseur aanwezig.

Meer informatie over dit project vind je op de website van de gemeente Oldambt.

Projectdetails

Locatie
Oldambt
Periode
2019
Opdrachtgever
Gemeente Oldambt

Syntera versterkt en verbindt

Syntera brengt denkers en doeners in de leefomgeving samen. Wij doorbreken het wij-zij-denken, zodat overheid en het bedrijfsleven actief gebruik maken van elkaars competenties. Met onze inzet initiëren en faciliteren wij deze ontwikkeling met aandacht voor het belang van alle betrokkenen.