Risicomanagement

Bouw, Civiel, Groen, Infra, Techniek

Home E Diensten E Bouw E Risicomanagement

Risicomanagement

Ieder project kent zijn eigen specifieke risico’s. Het optreden van dergelijke risico’s bedreigt het welslagen van een project. Ze kunnen gevolgen hebben voor de voortgang, de kosten of de kwaliteit van een specifiek projectonderdeel, of het project in zijn geheel. Goed projectmanagement kan niet zonder risicomanagement. Onze experts brengen risico’s in kaart, evalueren deze en komen met praktische, uitvoerbare beheersmaatregelen.

civiel, infra & groen

Vragen?

bouw & techniek

Vragen?

Ons risicomanagement is gericht op het vroegtijdig identificeren van risico’s

Risico’s kunnen van grote invloed zijn op het projectresultaat. Ons risicomanagement is gericht op het vroegtijdig en systematisch identificeren van risico’s. Is het risico in beeld? Dan stellen we maatregelen vast om het risico te elimineren of te beheersen.

Risico’s en hun beheersmaatregelen worden uitgewerkt in een concreet risicodossier. Wij werken volgens de RISMAN-methode. De maatregelen worden aangedragen door onze experts. Deze zijn concreet en direct toepasbaar. Zo beheersen wij jouw project in alle fasen.

Je ziet het: Alle betrokkenen bij jouw project hebben baat bij het gericht toepassen van risicomanagement. Iedereen wil immers binnen het budget, volgens de vooraf vastgestelde kwaliteit en voor de vooraf gestelde opleverdatum het project afronden.

Vragen?

civiel, infra & groen

Mark helpt je graag!

06 420 380 26

mruiter@syntera.nl

bouw & techniek

Tim helpt je graag!

06 108 906 60

tmeijer@syntera.nl