Raakvlakmanagement

Er zijn altijd externe factoren die van invloed zijn op het verloop van een project. Sommige factoren kunnen zelfs een bedreiging vormen voor het welslagen van een project. Zaak dus om serieus werk te maken van projectmanagement, zodat het einddoel niet in gevaar komt. Om dit te bereiken moet projectmanagement verder gaan dan het voldoen aan de gestelde projecteisen. Het gaat verder dan de scope en de zogenaamde GOTIK-voorwaarden – geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Het betekent dat met name de externe factoren die van invloed kunnen zijn, vanaf het begin worden meegenomen zodat je later niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Projectmanagement wordt dan raakvlakmanagement.

Om de externe factoren te kunnen beheersen, beginnen we altijd met een analyse van de raakvlakken. We brengen in kaart in hoeverre de raakvlakken een bedreiging vormen en hoe deze worden opgelost dan wel beheerst kunnen worden. Dit kunnen fysieke raakvlakken zijn – zoals aangrenzende projecten – maar het kunnen bijvoorbeeld ook eerdere of volgende contracten zijn die gevolgen hebben voor het project of andere disciplines.

Deze aanpak vraagt om een integrale benadering; kijken naar het grotere geheel. Omdat we ons bij Syntera focussen op techniek èn communicatie, kunnen we daadwerkelijk verder kijken dan een (project)neus lang is. We weten wat er speelt, welke belangen er zijn, waarom keuzes zijn of worden gemaakt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het project in de breedste zin. Benieuwd welke rol wij voor jou kunnen spelen op het gebied van raakvlakmanagement?

 

  

   

   Vragen?

   Anniek helpt je graag verder!

 

   Ontmoet Anniek