Adviesbureau voor bouw en infra

EMVI

Steeds meer aanbestedingen mislukken: nergens voor nodig!

Steeds meer aanbestedingen mislukken: nergens voor nodig!

Laatst las ik een artikel met de kop “Steeds meer aanbestedingen mislukken”. In datzelfde artikel stond ook de opmerking: “Wen er maar aan…”. Toen dacht ik: dit kan toch niet waar zijn? Hoe is dit mogelijk in onze kenniseconomie? Er gaat hier iets grondig fout. Maar waar ligt die fout? En waarom maken we die fout keer op keer? En waarom lijken we hier niets van te leren?

 
Aanbestedingsleidraad schrijven? Zo doe je dat!

Aanbestedingsleidraad schrijven? Zo doe je dat!

Hoe schrijf je een goede aanbestedingsleidraad? We zouden geen eigenzinnig adviesbureau voor de bouw- en infrasector zijn, zonder hier een mening over te hebben. Op jaarbasis zien we er vele, waarbij we de ene keer aan de kant van de opdrachtgever (OG) staan en de andere keer (mee)schrijven aan het plan van aanpak voor de opdrachtnemer (ON). De ene keer is het helder wat de opdrachtgever wil, de andere keer is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar hoe schrijf je als opdrachtgever nu dé leidraad, die jou de aanbiedingen geeft die jij voor ogen hebt? Wat is van belang en wat kun je juist beter laten? Hieronder tips en trucs die daar een handje bij kunnen helpen.

 
Ecoloog Jan Erik van der Heide: “Samen komen we verder!”

Ecoloog Jan Erik van der Heide: “Samen komen we verder!”

Als adviesbureau voor bouw en infra hebben we zelf de nodige expertise in huis. Je kunt echter niet overal expert in zijn dus maken we dankbaar gebruik van externe specialisten. Eén van ‘onze’ vaste externe experts is Jan Erik van der Heide, ecoloog bij Bureau Waardenburg. Hij is als ecoloog vaak betrokken bij onze projecten. Hier lees je zijn verhaal!

 
Wil jij CO2 reduceren met brandstof?

Wil jij CO2 reduceren met brandstof?

Dit moet je weten om een goede keuze te maken Voor de meeste ondernemers is de brandstof waar het wagenpark op rijdt, nog steeds één van de grootste CO2-veroorzakers. In Nederland verbruiken we per jaar ongeveer 41 miljoen liter brandstof. Als je weet dat elke liter brandstof ongeveer 2,6 kg CO2 uitstoot, dan snap je dat er echt iets moet veranderen. Gelukkig komen er steeds meer CO2-vriendelijke alternatieven voor de reguliere (fossiele) brandstof. Sommige opties vragen complete aanpassingen van je voertuig, andere opties kun je direct tanken en vragen geen verdere investeringen. Maar de grote vraag is natuurlijk: “welke optie het beste is als het gaat om de CO2-uitstoot?” Als je de CO2-uitstoot wilt reduceren door het brandstofgebruik aan te passen, dan is het goed om te weten dat er diverse meetwijzen zijn om de CO2-uitstoot te bepalen. Hieronder vind je de drie meest gebruikte methoden. Tank to Wheel Deze rekenwijze is de meest gebruikte rekenwijze. Hierbij wordt de CO2-uitstoot gemeten vanaf het moment dat je daadwerkelijk op de brandstof gaat rijden. Dus vanaf het moment dat de CO2 daadwerkelijk de uitlaat verlaat. Well to Tank Bij deze vorm van rekenen kijkt men juist niet naar de uitstoot die vrij komt tijdens het rijden. Er wordt alleen gekeken naar de uitstoot tijdens de productie van de brandstof en naar de uitstoot tijdens het transport van fabriek naar tankstation. Well to Wheel Dit is de meest complete rekenwijze. Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van de productie, het transport en de uitstoot die uit de uitlaat komt. De uitstoot wordt berekend vanaf de producent tot het moment dat de CO2 de uitlaat verlaat. Toch is ook hier weer een verschil in methoden te zien. Sommige methoden nemen de uitstoot tijdens de delving van de grondstof wel mee in de berekening, andere methoden doen dat niet. Kortom; het is dus belangrijk om je leverancier te vragen op welke manier de CO2-uitstoot is berekend. Misschien zijn de cijfers wat betreft de uitstoot bij het rijden heel gunstig, maar wordt er in het productieproces of tijdens het transport juist heel veel CO2 uitgestoten. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de brandstof relatief veel CO2 uitstoot, maar dat de productie en het transport heel erg schoon zijn. Het hebben van informatie over de meetmethode kan je helpen om een betere beslissing te maken als het gaat om CO2-reductie op brandstof.