0597 76 00 30

Home E Actueel E Conditionerende onderzoeken

Conditionerende onderzoeken

9 november 2023

Samen met onze opdrachtgevers – overheid én aannemerij – bouwen wij aan de leefomgeving van de toekomst. We richten gebieden opnieuw in, leiden reconstructies of begeleiden diverse vormen van projectontwikkeling.

Een vast onderdeel bij deze projecten (in voorbereiding) zijn de conditionerende onderzoeken. Met deze onderzoeken brengen wij alle niet-technische aspecten van (infrastructurele) projecten in kaart. We kijken als het ware vanuit de omgeving naar het project en vice versa. We plaatsen het project in haar ruimtelijke context, zoals dat heet.

Wat we dan concreet doen? Collega Annet Weijer kijkt vanuit haar rol als senior-adviseur naar bodem, milieu, ruimtelijke plannen, vergunningen, archeologie, ecologie en/of niet gesprongen explosieven (NGE – ontplofbare oorlogsresten) van deze projecten. Deze integrale benadering zorgt ervoor, dat onze experts het project beheerst, volledig en goed doordacht voorbereiden.

‘Door in een vroegtijdig stadium het project vanuit haar omgeving te bekijken en andersom zorgen wij ervoor, dat onze plannen en ontwerpen haalbaar en realiseerbaar zijn.’, zegt Annet. ‘Door deze integrale benadering verliezen we geen aspect uit het oog. De combinatie van de technische voorbereiding én de conditionerende onderzoeken zorgt voor synergie.’

Je ziet het: Conditionering en techniek gaan hand-in-hand.

Deel dit artikel: