0597 76 00 30

Home E Actueel E Procesleiding Bouwteam Kantens

Procesleiding Bouwteam Kantens

21 november 2023

Onlangs vond de Project-Start-Up (PSU) van het Bouwteam Kade Kantens plaats. Aannemer Vegter Waterbouw B.V.gaat voor én samen met Gemeente Het Hogeland een nieuwe kade bouwen in Kantens.

Syntera verzorgde de projectvoorbereiding, stelde contractdocumenten op en verzorgde de procesleiding en -management.

De PSU vormde het startpunt van het bouwteam en werd gekenmerkt door een praktische en pragmatische aanpak. Dat past bij dit project en bij Syntera. We houden van een soepele samenwerking, heldere afspraken en korte lijnen. Dit kenmerkte ook de door ons verzorgde projectvoorbereiding. We houden dingen simpel en maken het niet ingewikkelder dan het is.

Projectleider Nanne Hildenbrant vertelt: ‘Syntera bood een professionele inbreng, waarbij ons ook af en toe een spiegel werd voorgehouden. We werden uitgedaagd om anders te denken en te doen. Het was prettig communiceren en de acties werden duidelijk naar eenieder uitgezet. Dit leidde tot een mooie uitvraag, weinig vragen tijdens het proces en een goede inschrijving. ‘

We zien uit naar een vervolg van deze samenwerking! De PSU biedt een goede basis voor de verdere samenwerking tussen Gemeente Het Hogeland en Vegter Waterbouw! Hierin geldt: Procesmanagement en projectmanagement kunnen niet zonder elkaar. Processen vormen de kaders, waarbinnen het project succesvol gerealiseerd wordt. Syntera stuurt en faciliteert.

Deel dit artikel: