0597 76 00 30

Home E Actueel E Omgeving optimaal betrekken bij werkzaamheden

Omgeving optimaal betrekken bij werkzaamheden

6 juli 2023

Maarten van Zijl verzorgt voor Plegt-Vos het omgevingsmanagement bij de herinrichting van de Esdoornlaan in de Gemeente Groningen.

Hier wordt de riolering vervangen, een warmtenet aangelegd en wordt de straat opnieuw ingericht. Maartens uitdaging is om alle betrokkenen bij deze werkzaamheden optimaal te informeren en te betrekken. Een van de hulpmiddelen die hij samen met Harmanna van Ficant creëerde, is een geïllustreerde bewonersbrief waarop het proces wordt verduidelijkt en men wordt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. De illustraties helpen goed om duidelijk te maken wat de werkzaamheden voor mensen persoonlijk betekenen en maken de informatie veel begrijpelijker.

Deel dit artikel: