0597 76 00 30

Home E Project E Eerste koopwoningen in Groningen aangesloten op warmtenet

16 mei 2022

Eerste koopwoningen in Groningen aangesloten op warmtenet

Gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 volledig aardgasvrij te zijn. Een manier om dit te realiseren is door woningen aan te sluiten op warmtenet WarmteStad waar inmiddels 3.000 corporatiewoningen op zijn aangesloten. In de wijk Selwerd worden de eerste koopwoningen aangesloten op WarmteStad: het merendeel van de 25 woningen aan De Larix gaat hiermee van het gas af. 

bouw & techniek

Vragen?

Voor de uitvoering van de werkzaamheden was een aanbesteding van Gemeente Groningen en WarmteStad. Syntera schreef in opdracht van Plegt-Vos een EMVI-plan dat later als winnaar uit de bus zou komen. Een van de speerpunten uit dit winnende plan was om de bewoners vooraf, tijdens en na het project zo goed mogelijk te betrekken. Als brede adviesorganisatie blijft Syntera ook gedurende de uitvoering van dit project betrokken bij het omgevingsmanagement. Adviseur en Omgevingsmanager Meike Doornbos van Syntera verzorgt dit voor Plegt-Vos.

Gemeente Groningen grijpt dit moment aan om ook de afwatering in De Larix te verbeteren. Regenwater van de woningen wordt momenteel afgevoerd naar het riool, het vuilwaterstelsel. Na de werkzaamheden wordt dit hemelwater los afgevoerd naar omliggende vijvers zodat de waterkwaliteit verbetert.

Plegt-Vos start de werkzaamheden op 16 mei. De aansluitingen van het hemelwater van de woningen worden op nieuwe riolering aangesloten, het warmtenet wordt in de grond geplaatst en aangesloten aan de woningen tot in de meterkast. Vervolgens wordt De Larix weer netjes voorzien van bestrating. In het najaar worden nieuwe bomen geplant.

Voor aanvang van de werkzaamheden werd een startbijeenkomst georganiseerd op donderdag 12 mei waar men terecht kon met al hun vragen over de uitvoering. Alle partners van dit project waren hierbij aanwezig: Gemeente Groningen, WarmteStad, Grunneger Power en Plegt-Vos. Grunneger Power is als lokale energiecorporatie betrokken om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij dit project en verzorgt veel directe communicatie met de bewoners. Wijkrestaurant De Duindoorn verzorgde de catering voor deze kick-off.

De komende maanden organiseert Meike met Plegt-Vos meer bijeenkomsten voor de buurtbewoners, bijvoorbeeld op het gebied van verdere verduurzamingsmogelijkheden en het bevorderen van biodiversiteit in de tuin. Een buurt-steward wordt ingezet als aanspreekpunt en zorgt voor orde en netheid. Via een Bouw-app blijven de bewoners van week tot week geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden. Na afloop van het project wordt een gezamenlijke afsluiting georganiseerd waarbij een foodtruck en ijscokar zullen zijn.

Door voorafgaand, tijdens en na afloop van de werkzaamheden in nauw contact met de bewoners te staan wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. De verschillende initiatieven voor bewoners op het gebied van duurzaamheid vergroten de leefbaarheid en het wooncomfort. Zo zorgen samenwerking en verbinding juist voor een positieve sociale impact tijdens een ingrijpend infra-project.

Projectdetails

Locatie
Groningen
Periode
2021-2022
Opdrachtgever
Gemeente Groningen

Syntera versterkt en verbindt

Syntera brengt denkers en doeners in de leefomgeving samen. Wij doorbreken het wij-zij-denken, zodat overheid en het bedrijfsleven actief gebruik maken van elkaars competenties. Met onze inzet initiëren en faciliteren wij deze ontwikkeling met aandacht voor het belang van alle betrokkenen.