0597 76 00 30

Home E Project E Omgevingsmanagement versterking Lauwersmeerdijk

20 maart 2023

Omgevingsmanagement versterking Lauwersmeerdijk

Na een gedegen voorbereiding, die voor ons al in 2022 begon, kunnen we zeggen dat we zijn gestart: Syntera verzorgt het omgevingsmanagement voor Combinatie Waddenkwartier voor het project Lauwersmeerdijk. Combinatie Waddenkwartier bestaat uit de bedrijven Heijmans en GMB. Zij voeren in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest en vele koppelpartners het project Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat uit. Het gaat om de meest duurzame dijk van Nederland! Het project wordt gekenmerkt door samenwerking en synergie.

bouw & techniek

Vragen?

Tim Meijer en Meike Doornbos vormen samen het omgevingsteam. Zij fungeren allebei als omgevingsmanager en slaan de brug tussen omgeving en project. Zij verbinden mens en techniek. Hiervoor werken ze intensief samen met het projectteam Waddenkwartier onder leiding van Gérard Porton; Gérard is de projectmanager. Ook wordt er intensief samengewerkt met Silvia Mosterd van Waterschap Noorderzijlvest; Silvia verzorgde het omgevingsmanagement in het voortraject. Ons omgevingsteam mag verder bouwen op haar werk.

De komende maanden, de komende jaren kun je Meike en Tim regelmatig aantreffen in het gebied rondom Lauwersoog. Want de werkzaamheden duren tot en met 2026. Als verbinders vormen zij de onmisbare schakel tussen het projectteam en de omgeving. Dat doen zij door gelijkwaardigheid en openheid centraal te stellen en zichtbaar en aanspreekbaar te zijn.

Projectdetails

Locatie
Lauwersoog
Periode
2022-2026
Opdrachtgever
Combinatie Waddenkwartier (Heijmans & GMB)

Syntera versterkt en verbindt

Syntera brengt denkers en doeners in de leefomgeving samen. Wij doorbreken het wij-zij-denken, zodat overheid en het bedrijfsleven actief gebruik maken van elkaars competenties. Met onze inzet initiëren en faciliteren wij deze ontwikkeling met aandacht voor het belang van alle betrokkenen.