0597 76 00 30

Home E Actueel E Rondweg Windesheim in laatste fase

Rondweg Windesheim in laatste fase

8 juni 2022

Hogeschool Windesheim ziet een lang gekoesterde wens werkelijkheid worden. De doorstroming van het verkeer riep om verbetering. Vooral tijdens de ochtendspits ontstonden opstoppingen en onveilige situaties. Voetgangers, fietsers, automobilisten kruisten elkaar op en rondom de campus. Een rondweg rondom de campusgebouwen moet ervoor zorgen dat de verkeerssituatie verbetert en de veiligheid toeneemt.

Syntera is bij de start van dit project betrokken, waarbij Windesheim samen met de Gemeente Zwolle opdrachtgever is. Dit begon met het opstellen van een programma van eisen voor de rondweg en de herinrichting van het parkeerterrein. Er werd bodemonderzoek gedaan en begeleid, een ontwerp gemaakt en een bestek geschreven. Visie, ontwerp en onderzoek liepen hand in hand. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe Syntera in meerdere fasen van een project betrokken kan zijn en verschillende specialismen samenkomen.

Nadat de aannemer was geselecteerd is Syntera betrokken gebleven met directievoering en toezicht. Als schakel tussen de opdrachtgever en de uitvoerder begeleidt Syntera de uitvoering en ziet het toe op kwaliteit, budget en planning. Om de rondweg te realiseren moest ‘Gebouw H’ worden gesloopt, ook dit begeleidde Syntera.

Inmiddels is de herinrichting aan de noordzijde van Windesheim afgerond en wordt de rondweg voornamelijk aan de zuidzijde verder gerealiseerd, aan de kant van het Greijdanus. Het project is hiermee in de derde en laatste fase terechtgekomen, de verwachting is dat dit medio september 2022 wordt opgeleverd. De doorstroming van het verkeer rondom Windesheim zal dan aanzienlijk veiliger en verbeterd zijn waardoor het voor alle gebruikers prettiger forensen wordt.

Deel dit artikel: