0597 76 00 30

Home E Actueel E Verbinden

Verbinden

28 september 2023

We schrijven het vaker: Wij bouwen graag bruggen, we zijn echte verbinders. Dit houdt een groot deel van ons werk in, we zijn er goed in en genieten ervan!

Elke dag verbinden we mensen met techniek. Het verbinden van mens en techniek houdt vaak in dat we technische zaken begrijpelijk maken voor niet-technische mensen, en omgekeerd. We brengen verschillende vakgebieden samen en laten hen samenwerken. Of dat we opdrachtgevers en opdrachtnemers aan elkaar koppelen, waarbinnen we gelijkwaardigheid en openheid altijd centraal stellen.
 
Dit deden we ook tijdens de start van het Bouwteam Brug Terkaple. We leidden de project-start-up (PSU) en legden de basis voor de samenwerking binnen het bouwteam tussen de gemeente De Fryske Marren en aannemer Macadam. Samen met bouwteampartners WSP, Van Lente Systeemintegratie, Hellinga Constructief Advies en De Bruijn Engineering, gaven wij vorm aan de ‘Brug naar Succes’. 
 
We maakten afspraken en legden deze visueel vast: 1) We houden het simpel. 2) We streven naar een soepel proces. 3) We werken actief samen. Dit leidde tot een eenvoudige succes-checklist. Door ieders inbreng van dit startmoment te visualiseren, samen met de gemaakte afspraken, heeft iedereen een gezamenlijk vertrekpunt en werkt iedereen volgens dezelfde afspraken. Op deze informele manier kan tussentijds de samenwerking goed worden gecheckt: Doen we nog wat we hebben afgesproken?

Deel dit artikel: