0597 76 00 30

Home E Actueel E Meedoen is winnen

Meedoen is winnen

10 oktober 2023

Samenwerken hebben we binnen Syntera tot een kunst verheven. Het is verankerd in ons team, ons bedrijf en onze projecten. We werken samen aan de leefomgeving van de toekomst.

Dat doen we het liefst samen met de gebruikers. Zij weten immers het beste wat nodig is? Daarom werken we dagelijks samen met burgers en ondernemers.

Ook binnen ons team doen we dit samen: We delen kennis en leren van elkaar. We spreken projecten door en bevragen elkaar op inhoud. Zo worden we samen beter. Dit doen we niet alleen intern, maar ook extern. Samen met onze opdrachtgevers binnen overheid en bedrijfsleven (veelal aannemers) vormen we één team.

Afgelopen week zaten we samen rondom de thema’s omgevingsmanagement, participatie en communicatie. Onderwerpen die al jaren verbonden zijn met de realisatie van onze projecten in de buitenruimte. Maar de komende tijd zal dit nog belangrijker worden. Naast de nieuwe Omgevingswet komt er nog een nieuwe wet. Deze heet ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ en geeft aan hoe gemeenten richting moeten geven aan het betrekken van inwoners bij plannen. Iets wat wij dagelijks doen.

Wij zijn voorbereid. De thema’s omgevingsmanagement, participatie en communicatie zijn een vast onderdeel van onze projecten. En het werkt. Samenwerken werkt. Het werkt voor iedereen. Binnen sport en spel wordt vaak gezegd: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen.’ Binnen Syntera zeggen we – zeker als het gaat om deze thema’s: ‘Meedoen is winnen.’

Wist je dat iedereen wint bij goed omgevingsmanagement, gerichte participatie en duidelijke communicatie? En dat dit ook geldt voor jouw plannen of jouw project?

Deel dit artikel: