0597 76 00 30

Home E Project E Brug Lheebroek

10 februari 2023

Brug Lheebroek

Bruggen bouwen. Zoals je weet, doen wij dat binnen Syntera graag. We slaan bruggen tussen overheid en bedrijfsleven. Tussen initiatiefnemers en stakeholders. We verbinden mens en techniek. We zijn echte bruggenbouwers. Dat geldt ook voor de 112 Pantsergeniecompagnie, onderdeel van het 11 Pantsergeniebataljon van het Regiment Genietroepen. Als bouwers van het Ministerie van Defensie bouwen zij – net als andere compagnieën – bruggen. In Drenthe, vlakbij Lheebroek (een buurtschap bij Dwingeloo) is dat zichtbaar. Daar ligt een tijdelijke brug – een Baileybrug – over de Dwingeler Stroom. Deze is gebouwd door ‘de 112’ in samenwerking met de 43 Gemechaniseerde Brigade.

bouw & techniek

Vragen?

Deze militaire brug vervangt de oude brug, die niet meer voldeed aan de gestelde veiligheidsnormen. De brug werd daarom begin 2022 afgesloten voor verkeer. Om met name de agrarische gebruikers tegemoet te komen en te voorkomen dat men kilometers moest omrijden werd een tijdelijke oplossing gezocht. De genie-eenheid van de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte bood deze oplossing in de vorm van een tijdelijke, militaire brug, over de oude brug heen.

De Gemeente Westerveld gaat de tijdelijke brug binnenkort vervangen door een nieuwe brug. Wij mogen hiervoor in prettige samenwerking met Hielke Dekker van Hunze Advies het bestek en de tekeningen maken. Jan Henk Spans is druk bezig met de afronding hiervan.

Op deze manier geven wij samen invulling aan de letterlijke en figuurlijke betekenis van het begrip ‘bruggen bouwen’. En zoals gezegd: Dat doen wij graag! In figuurlijke zin door burgerparticipatie en/of omgevingsmanagement. En in letterlijke zin door civieltechnisch ontwerp en meer.

Projectdetails

Locatie
Lheebroek
Periode
2022-2023
Opdrachtgever
Gemeente Westerweld

Syntera versterkt en verbindt

Syntera brengt denkers en doeners in de leefomgeving samen. Wij doorbreken het wij-zij-denken, zodat overheid en het bedrijfsleven actief gebruik maken van elkaars competenties. Met onze inzet initiëren en faciliteren wij deze ontwikkeling met aandacht voor het belang van alle betrokkenen.