0597 76 00 30

Home E Project E Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Oost-Groningen

18 november 2022

Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER Oost-Groningen

Syntera schrijft mee aan de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de jaren 2023-2027 voor het LEADER-programma van Oost-Groningen. LEADER is een Europese subsidieregeling voor, door en van burgers in minder-verstedelijkte gebieden en gebieden die achterblijven in de economische ontwikkeling.

bouw & techniek

Vragen?

De ontwikkeling van een gebied komt hierbij van onderop tot stand: bewoners nemen zelf het heft in handen om hun leefomgeving te verbeteren. Het doel is om de kwaliteit en de kracht van het gebied te behouden en uiteindelijk te versterken. Om als gebied voor de LEADER subsidie in aanmerking te komen, is een uitgewerkte ontwikkelingsstrategie vereist. Daar wordt momenteel de laatste hand aan gelegd door plannenmakers van Syntera. Het vormt een plan, een visie voor het gebied.

Een opdracht als deze past goed bij Syntera. Syntera is geworteld in Oost-Groningen, het is de plek waar wij wonen en werken. De nieuwe Lokale Ontwikkelingsstrategie is gericht op de sociaaleconomische en duurzame ontwikkeling en verbetering van onze eigen leefomgeving. Dat sluit mooi aan bij onze eigen visie, we noemen onszelf niet voor niets een adviesbureau voor de leefomgeving, voor alles wat je buiten ziet.

De LOS wordt opgesteld door de Lokale Actiegroep (LAG) Oost-Groningen, bestaande uit burgers, ondernemers en vertegenwoordigers van lokale organisaties en overheden uit de regio. Je kunt dus stellen dat de LOS echt onderop tot stand komt. Om de speerpunten en strategie voor de komende vier jaar te bepalen, heeft de actiegroep samen met Syntera meerdere bijeenkomsten georganiseerd en individuele gesprekken gevoerd met veel verschillende belanghebbenden.

Op basis van de eisen van het LEADER-programma en de opgehaalde informatie uit de bijeenkomsten zijn drie thema’s vastgesteld:

1.  Economie, landbouw en toerisme
2.  Sociale cohesie en gezondheid, inclusief zorg en sport
3.  Klimaat, duurzaamheid en landschap

De te verkrijgen Europese subsidie zal voor de komende periode in Oost-Groningen worden ingezet voor projecten die gericht zijn op deze drie onderwerpen. Hierbinnen worden kansen gezocht om het gebied Oost-Groningen verder te versterken.

Projectdetails

Locatie
Oost-Groningen
Periode
2022
Opdrachtgever
LAG Oost-Groningen

Syntera versterkt en verbindt

Syntera brengt denkers en doeners in de leefomgeving samen. Wij doorbreken het wij-zij-denken, zodat overheid en het bedrijfsleven actief gebruik maken van elkaars competenties. Met onze inzet initiëren en faciliteren wij deze ontwikkeling met aandacht voor het belang van alle betrokkenen.